Masarykova univerzita dostala nabídku na odkup objektu kina Scala a Divadla Bolka Polívky za korunu

Vedení města Brna prostřednictvím primátorky Markéty Vaňkové navrhlo, aby objekt ve vlastnictví města Brna, v němž sídlí kino Scala a Divadlo Bolka Polívky, odkoupila za jednu korunu Masarykova univerzita.

„Masarykova univerzita spolu se svými partnery budovu, v níž sídlí kino Scala a Divadlo Bolka Polívky, kvalitně a smysluplně celoročně využívá a chce v tom v budoucnu pokračovat. Logicky tak navrhujeme přeformátování spolupráce, jejíž počátky sahají do konce roku 2011 a která o dva roky později vedla k první projekci v univerzitním kině. Ze strany města jde zároveň o jasnou deklaraci, že neuvažuje o prodeji nemovitého majetku na Jakubském a Moravském náměstí developerům a že má zájem na tom, aby v centru Brna i nadále působila silná kulturní a akademická komunita," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Stále platí, že společně s Masarykovou univerzitou hledáme v nastalé situaci náhradní prostory pro kino Scala a že připravujeme úpravy Sálu Břetislava Bakaly pro Divadlo Bolka Polívky."

Stavebně-technické úpravy v kině Scala a především v Divadle Bolka Polívky plánovalo město Brno od roku 2021. „Aby bylo možné stanovit přesný rozsah prací, vypracovat projektovou dokumentaci a vypsat veřejnou zakázku na zhotovitele, byla zadána nejdříve studie rekonstrukce a poté stavebně-technický průzkum budovy. Výsledkem bylo zjištění, že konstrukční systém objektu je ve výrazně horším stavu, než se původně předpokládalo. Statik ho označil za havarijní a jednoznačně rozhodl, že jakékoliv provozování divadelních a filmových produkcí je z bezpečnostního hlediska naprosto nepřípustné," připomněla náměstkyně primátorky Karin Podivinská, která má v gesci správu majetku.