Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity získala akreditaci pro unikátní bakalářský studijní program, výuka odstartuje už v září

Národní akreditační úřad udělil Farmaceutické fakultě MU akreditaci pro nový interdisciplinární bakalářský studijní program, který má v budoucnu generovat experty pro kosmetický průmysl. Připravoval se několik let a podílet se na něm budou také lékařská fakulta, přírodovědecká fakulta a pedagogická fakulta. Vyučovat se začne už od nadcházejícího akademického roku.

Farmaceutická fakulta MU obdržela od Národního akreditačního úřadu akreditaci nového bakalářského studijního programu Kosmetické prostředky, který svou komplexností nemá v současném českém vysokém školství obdoby. „Je to svým způsobem díra na trhu, protože v našem prostředí chybí dostatek odborníků, kteří kosmetice rozumí do hloubky. Přitom se jedná o oblast, která ovlivňuje každodenní život nás všech a generuje celosvětově obrovské množství finančních prostředků," vysvětluje děkan Farmaceutické fakulty MU David Vetchý.

Největší přínos nového bakalářského studijního programu spočívá v jeho komplexním pojetí, které studující bude provázet od samotného vzniku kosmetického prostředku až po jeho správné použití. „Jde navíc o tzv. profesně orientovaný studijní program, jehož součástí jsou rozsáhlé odborné praxe. Abychom obdrželi příslušnou akreditaci, museli jsme uzavřít smlouvy jak se zahraničními, tak významnými českými firmami působícími v této oblasti," dodává děkan Vetchý.

Nový bakalářský studijní program se připravoval několik let a součástí příprav byl například průzkum českého i zahraničního prostředí či pečlivé sestavení studijního plánu, na kterém se budou podílet také Lékařská, Přírodovědecká a Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. Takto koncipovaný studijní program významně zohledňuje také oblast lidského zdraví.

„Kosmetologie je vysoce specializovaný obor," vysvětluje garantka studijního programu docentka Ruta Masteiková, „a připravit kosmetický přípravek, který má stabilní funkci, je poměrně náročná disciplína. I proto jsme nový studijní program pojali interdisciplinárně. Prolíná se v něm řada odborných oblastí jako např. dermatologie, chemie přírodních i syntetických materiálů, technologie přípravy a hodnocení jakosti kosmetického přípravku, oblast fungování samotných kosmetických provozů, ale také správnost aplikace či legislativní požadavky," dodává docentka Ústavu farmaceutické technologie Ruta Masteiková.

Farmaceutická fakulta hodlá spustit studijní program už od akademického roku 2023/2024, navazující magisterské studium je v současné době v přípravě. Studujícím budou programy k dispozici v češtině, v budoucnu také v angličtině. Vzhledem k tomu, že oblast kosmetologie je dynamický obor využívající stále pokročilejší přístupy a technologie, má fakulta v plánu studium do budoucna dále rozvíjet a zohledňovat požadavky trhu. „Kosmetologie a kosmetické prostředky jsou trendem naší doby. Jejich atraktivita je dlouhodobě na vzestupu," říká proděkanka pro studium Farmaceutické fakulty MU Tünde Ambrus, která předpokládá, že do prvního ročníku nového studijního programu bude přijato okolo 50 studujících.

Přijímací zkoušky proběhnou ve dvou termínech, a to 13. a 19. července. Přihlášky ke studiu lze podávat do 7. července.

(muni)