V Brně odstartoval mezinárodní výzkumný projekt MECOG-CE

Zástupci evropských metropolitních oblastí, univerzit a významných institucí se setkali ve dnech 30.–31. května 2023 v Brně. Oficiálně zahájili projekt MECOG-CE (Posílení metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě), který je podpořen z programu Interreg Central Europe a město Brno je jako první město v České republice jeho vedoucím partnerem.

Projekt MECOG-CE se bude zabývat posilováním metropolitní spolupráce a řízení ve střední Evropě. Je rozdělen do tří období. Během prvního období se zaměří na mapování současného stavu v územním a strategickém plánování v Evropě. Následně dojde k identifikaci nejlepších nástrojů a postupů pro posílení metropolitní spolupráce a řízení a jejich zavedení do praxe zúčastněných měst a metropolitních oblastí.

„Brno dlouhodobě hraje roli iniciátora a facilitátora problematiky metropolitní spolupráce v České republice a jsem ráda, že se stále více dostáváme i na evropskou mapu. Město Brno je poprvé vedoucím partnerem takového projektu a tuto příležitosti chceme plně využít. Rádi bychom prostřednictvím jeho výsledků apelovali na změnu evropských a národních politik," řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Pevně věřím, že se nám během projektu podaří najít nejlepší nástroje a příklady dobré praxe metropolitní spolupráce a správy a přenést je do našich metropolitních oblastí. To vše s cílem zvýšit kvalitu života našich občanů," doplnil zastupitel města Brna pro oblast strategického rozvoje, metropolitní spolupráce a integrovaných územních investic Martin Příborský, který úvodní setkání zahájil.

Brno je vedoucím partnerem a iniciátorem projektu. Mezi další partnery patří města Varšava, Ostrava a metropolitní oblasti Stuttgart, Turín a Berlín-Braniborsko. Metropolitní oblast Milán a Hornoslezská metropolitní oblast jsou přidruženými partnery projektu. Výzkumné instituce v projektu zastupují Karlova univerzita, Slezská univerzita v Katovicích a výzkumný institut MRI (Metropolitan Research Institute) v Budapešti. Součástí projektu budou i další přidružení partneři: Unie polských metropolí, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a partneři reprezentující evropské metropolitní sítě a struktury (Eurocities, Metrex).

Setkání se zúčastnilo 30 zástupců projektových partnerů. Zazněly zde příspěvky odborníků na metropolitní problematiku, kteří účastníky provedli historií vývoje metropolitní spolupráce v jejich oblastech a ve střední Evropě. Účastníci byli seznámeni se způsobem práce v průběhu následujících let i se základními organizačními aspekty, které je nutné v rámci tak rozsáhlého projektu dodržovat.

V průběhu setkání se uskutečnily dva workshopy pod vedením Karlovy univerzity a Slezské univerzity, během nichž si členové projektového konsorcia vyměňovali informace ohledně výzev a příležitostí spolupráce měst s okolními obcemi. Ty největší souvisí s adaptací na klimatickou změnu, zajištěním udržitelné mobility a nastavením formální spolupráce mezi městem a obcemi v jeho okolí zajišťujícím co největší míru participace.

Úkolem partnerů projektu je nyní zmapovat stávající situaci a identifikovat nejlepší nástroje/příklady dobré praxe a následně v rámci menších výzkumných týmů zkoumat přenositelnost těchto nástrojů do jejich metropolitních oblastí. Součástí spolupráce jsou i tzv. pilotní akce, které slouží k odzkoušení vybraných nástrojů a metod v praxi.

Projekt zároveň přispěje k šíření informací o metropolitní problematice směrem k evropským institucím a národním orgánům reflektujícím důležitost metropolitní dimenze. Projekt bude trvat do jara 2026.

(mmb)