O možnosti dál provozovat kino Scala rozhodne prázdninový statický průzkum. Město a Masarykova univerzita společně hledají i náhradní prostory

Primátorka města Brna Markéta Vaňková i rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš si uvědomují význam kina Scala na brněnské kulturní, akademické i komunitní mapě. Jimi vedené instituce intenzivně prověřují možnost, jak prodloužit dobu užívání budovy, kde kino hraje, a současně hledají náhradní prostory.

„Pokud to schválí Rada města Brna, proběhne statické posouzení celé budovy na Jakubském a Moravském náměstí, kde sídlí Divadlo Bolka Polívky a kino Scala, s velkou pravděpodobností ve dvou fázích. První je naplánována na letošní letní prázdniny. V případě kladného vyjádření statika by zde mohly obě kulturní scény fungovat od podzimu až do konce roku 2023. Získali bychom tak víc času pro nalezení a případnou úpravu náhradních prostor pro kino Scala. Situaci komplikuje to, že adekvátní místo se stejným zázemím a kapacitou v Brně není k dispozici. Zcela jistě by tak muselo jít o značný kompromis," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a upřesnila, že druhá fáze průzkumu by se pak měla odehrát v lednu a únoru 2024.

O budoucnosti Scaly a dalších případných možnostech řešení problematické situace se mezi městem a Masarykovou univerzitou jedná prakticky od úvodního okamžiku, a to na všech možných úrovních. Představitelé obou institucí intenzivně hledají adekvátní způsob, jak se vypořádat se současným komplikovaným stavem.

„Je skutečně potěšující vidět, kolik lidí osud Scaly zajímá. Můžu veřejnost i akademickou obec ubezpečit, že jednání o možnostech řešení se vedou prakticky nepřetržitě a skutečně intenzivně. Sám jsem se s paní primátorkou v této záležitosti osobně sešel naposledy před pár dny a vítám možnost, že by po prázdninovém statickém posouzení celé budovy mohlo Univerzitní kino Scala fungovat i na podzim. Stejně tak oceňuji snahu města hledat řešení v podobě alternativních prostor," vyzdvihl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš. Zároveň si je vědom, že nelze očekávat rychlé a snadné řešení situace, neboť vliv na budoucnost Scaly budou mít nejen závěry podrobného technického průzkumu budovy, které naznačí možnosti dalšího postupu, ale také další souvislosti, jako jsou očekávané finanční náklady či nabídka náhradních prostor od města, neboť univerzita sama adekvátním místem nedisponuje.