Město získá od státu pozemky potřebné pro další rozvoj

Ministerstvo financí koncem schválilo dlouho připravovanou a složitou směnu nemovitého majetku mezi městem Brnem a Českou republikou. Narovnají se tak majetkové poměry a město získá pozemky potřebné pro svůj další rozvoj. Do směny vstoupily na obou stranách nemovitosti v hodnotě přes 300 milionů korun.

Město Brno převedlo na stát pozemky pod justičním areálem na ulici Polní, dále parkoviště před Krajským soudem na Husově, před Nejvyšším soudem na Burešově a rovněž parkoviště za Ústavním soudem na Žerotínově náměstí.

„Město obdrželo pozemkové celky v 26 lokalitách v Brně. Jedná se například o pozemky pod vozovnou v Komíně a v areálu Nemocnice Milosrdných bratří. Město také získalo významné plochy pro budoucí bytovou výstavbu v Komárově na ulici Schwaigrova nebo důležité parcely na Černovické terase, v Kohoutovicích a jinde. Vesměs se jedná o strategické lokality, které umožní další rozvoj města," uvedl radní města Brna pro oblast majetku Jiří Oliva a dodal: „Uvedená velká směna je příkladem oboustranně prospěšné a rozumné spolupráce města a státu. Chtěl bych na tomto místě velmi poděkovat všem těm, kteří ke zdaru této složité majetkové transakce přispěli."

(mmb)