Zastaralé sportoviště se změnilo v moderní areál

Míčovým hrám, ale i atletickým disciplínám se mohou nyní především předškoláci a jejich starší kamarádi věnovat naplno. Po rekonstrukci sportovního areálu při Masarykově ZŠ a MŠ Brno Zemědělská 29 jim v tom už nic nebrání.

Modernizací se výrazně rozšířila nabídka volnočasových aktivit nejen pro žáky základní a mateřské školy, ale i pro veřejnost. Došlo k vybudování atletické plochy a víceúčelového hřiště, které nahradilo již nevyhovující plochu basketbalového a volejbalového hřiště.

Vznikl tak nový 120 metrů dlouhý běžecký okruh, 50metrová běžecká dráha, hřiště na futsal, dvě basketbalová a tři volejbalová hřiště. Rekonstrukce se dočkalo i oplocení a tribuny, které se také nacházely v nevyhovujícím stavu.

Hlavní plochu sportovního areálu pokryl polyuretanový povrch, zbytek plochy se zatravnil. Dále se provedly nezbytné sadové úpravy spočívající v kácení a redukčních řezech stávajících dřevin a výsadbě nových stromů a keřů. Současně byl vybudován sklad na sportovní náčiní. Součástí oprav bylo také provedení nové areálové revizní kanalizační šachty a přípojky.

„Stav sportovního areálu při Masarykově základní a mateřské škole už nevyhovoval z hlediska technického ani estetického. Přitom je sport pro zdravý vývoj dětí velmi důležitý a získávání základních pohybových návyků nezbytné. Prostřednictvím tohoto projektu se podařilo stávající sportoviště nejen opravit, ale vytvořit pro žáky školy i širokou veřejnost areál, díky kterému je možné v městské části Brno-sever provozovat pestřejší škálu sportovních aktivit než doposud," uvedl primátor města Roman Onderka.

Masarykova ZŠ a MŠ se řadí mezi významné stavby funkcionalismu v Brně

Masarykova česká obecná škola chlapecká a dívčí, dnes Masarykova základní škola a mateřská škola, byla postavena na ulici Zemědělské v letech 1930–1931. Výuka zde byla zahájena ve školním roce 1931/1932. Celková symetrie budovy vyplývala z jejího dělení na chlapecké a dívčí křídlo. Před budovou bylo v době vzniku školy hřiště s bazénem.

Budovu projektoval Ing. arch. Mojmír Kyselka (1902–1974), který byl za Masarykovy školy v Brně oceněn mimo jiné stříbrnou medailí Světové výstavy umění a techniky v Paříži (1937).

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno na ulici Zemědělské 29 sídlí ve dvou budovách. Zahrnuje dvoutřídní mateřskou školu s celodenním provozem o kapacitě 50 dětí a základní školu s 23 třídami a celkovým počtem 540 žáků. Součástí školy je školní družina s 9 odděleními a v obou budovách moderní výdejna stravy.

Mateřská škola uplatňuje ve výchovně-vzdělávací činnosti prvky „daltonského plánu", základní škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu „Od hraní k učení".

Text: red