Brněnské dny bez úrazu: Bezpečně na vodě i ve výškách

Kancelář Brno – Zdravé město Magistrátu města Brna pořádá pro všechny malé i velké Brňany již 15. ročník Brněnských dnů bez úrazů, který potrvá do 8. června 2014. Cílem kampaně, která je součástí celonárodní aktivity Národní dny bez úrazů, je upozornit na problematiku úrazů a informovat, jak se zachovat, pokud k úrazu dojde.

V rámci prevence úrazů při sportu se objeví zcela nová témata, například bezpečný pohybu na vodě při sjíždění řek a lezení na umělých lezeckých stěnách. Návštěvníci se dozví nejen řadu užitečných informací, ale budou si moci vyzkoušet jízdu na raftech a nafukovacích kánoích na řece Svratce nebo lezeckou stěnu Olympia, která je největší venkovní stěnou ve střední Evropě. Ze statistik z let 2008 až 2012 je patrné, že v souvislosti s pobytem v přírodní vodě zemřelo v České republice celkem 340 občanů, přičemž v 289 případech se jednalo o muže, v 51 případech o ženy. Muži jsou tedy v této souvislosti obzvláště ohroženou skupinou.

Zcela nový je rovněž tematicky zaměřený minikurz Městské policie Brno určený ženám a seniorům, který jim poradí, jak se zachovat v krizové situaci – přepadení na ulici. Zájemci se seznámí s nejúčinnějšími sebeobrannými technikami. Z výzkumu „Vnímání pocitu bezpečnosti obyvateli Brna" z roku 2012, provedeného v rámci Městského programu prevence kriminality v Brně, vyplývá, že 34,5 % Brňanů má vážné obavy z ohrožení přepadením. Jako jedno z opatření ke zvýšení pocitu vlastního bezpečí proto mohou vyzkoušet kurz sebeobrany v rámci Brněnských dnů bez úrazů.

Na programu budou i akce věnované zásadám poskytování první pomoci. Město Brno je prvním městem v České republice, které má přímo na ulicích umístěné automatizované externí defibrilátory – přístroje, které výrazně zvyšují šanci na přežití při zástavě krevního oběhu. Na praktickém semináři v Urban centru se zájemci mohou přesvědčit, jak jednoduché je jejich použití.

Jako každý rok je připraven bohatý program pro děti. Těšit se mohou na ukázky práce zdravotní záchranné služby, policie a hasičů s řadou zajímavých soutěží. Největším lákadlem je možnost vyhrát let vrtulníkem na zábavném odpoledni na tuřanském fotbalovém hřišti. V rámci kampaně se poprvé široké veřejnosti otevře i Dětská nemocnice v Brně, která na Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie připravila zajímavý program k prevenci nejčastějších úrazů.

Podrobný program Brněnských dnů bez úrazů naleznete na webových stránkách www.zdravemesto.brno.cz.

Text: red