Divadlo Bolka Polívky i Univerzitní kino Scala jsou podle statiků dál schopny provozu, město zajistilo potřebná bezpečnostní opatření. Znovuotevření se předpokládá po víkendu

Měření v budově Divadla Bolka Polívky a Univerzitního kina Scala dopadla dobře a budovy jsou za stanovených opatření způsobilé k užívání. Tak zní závěr statiků, který dnes přednesli městu i provozovatelům obou institucí. Základní podmínkou pro zajištění bezpečného provozu je kontinuální monitoring, který je aktuálně nainstalovaný a plně aktivní. Nyní se zpracovávají oficiální zprávy, na jejichž základě budou moci divadlo i kino rozhodnout o svém znovuotevření. K tomu ale nedojde dříve než po víkendu.

Objekt, ve kterém se nachází sál Univerzitního kina Scala a nad ním sál Divadla Bolka Polívky, byl postavený téměř před 100 lety. Jde o železobetonovou stavbu, která svým konstrukčním i materiálovým řešením odpovídá své době a skutečnosti, že tento typ staveb se u nás teprve začínal rozvíjet. „Je ale třeba ujistit veřejnost, že budova není nebezpečná – nehrozí ani její zřícení, ani nemá její stav vliv na okolní domy, protože ty jsou konstrukčně na ní zcela nezávislé. Nicméně k tomu, aby se monitorovalo, zda se nějak dále nevyvíjejí trhliny objevené při stavebně-diagnostickém průzkumu zadaném před plánovanou rekonstrukcí, statici na vytipovaná místa instalovali měřicí přístroje, které jsou schopné zachytit změny v řádech tisícin milimetru a okamžitě o tom vyslat zprávu několika zodpovědným osobám," vysvětlil mluvčí Magistrátu města Brna Filip Poňuchálek.

Klíčové poruchy byly osazeny deformetry (měří změny šíře trhlin v horizontálním i vertikálním směru) a náklonoměry (měří náklon konstrukce nebo jejích jednotlivých částí). Statik stanovil limitní hodnoty. Pokud by jich při měření bylo dosaženo, znamená to, že konstrukce aktivně pracuje a budovu je třeba uzavřít. Měřená data se online vysílají na cloudové úložiště (jinými slovy nevyžadují, aby někdo chodil přístroje kontrolovat, odečítat hodnoty). Citlivost tohoto měření je o řád vyšší, než je statikem stanovená mezní odchylka, která by znamenala potřebu ukončení probíhajících akcí. Tato mezní odchylka je stanovena s ohledem na typ nosné konstrukce s velkou rezervou. Kontinuální měření zajišťuje to, že jakýkoliv trend v posunech nosných konstrukcí bude znám s velkým předstihem, před dosažením mezní odchylky a s ní spojené nutnosti ukončit probíhající akce. V případě, že by naměřené údaje mezní hodnoty přesáhly, dostanou klíčoví pracovníci obratem varovnou zprávu. Toto řešení podle názoru odborníků umožňuje oba kulturní provozy dál využívat, a to až do června, kdy končí sezona.

„Na základě ujištění odborníků a výsledků probíhajícího měření jsme se rozhodli přistoupit k přípravě na znovuotevření divadla. Diváky budeme informovat prostřednictvím sociálních sítí a webových stránek divadla v nejbližších hodinách. Dnešní zprávy přijímáme opravdu s velkou radostí a úlevou. Pevně věříme, že sezonu dokončíme na Jakubském náměstí a podle plánovaného programu. K přerušení provozu jsme přistoupili s ohledem na bezpečnost diváků, kterou navzdory zásadním dopadům na ekonomiku divadla vnímáme jako prvořadou. Doufáme, že nám diváci zachovají přízeň a vrátí se v plné síle do hlediště," uvedla projektová ředitelka Divadla Bolka Polívky Simona Kostrhunová.

„Vítáme informace, které jsme dnes obdrželi z města, je to dobrá zpráva, a to nejen pro nás jako pro provozovatele Univerzitního kina Scala, ale zejména pro diváky, kteří měli zájem navštívit naplánovaná představení. Oceňujeme, jak město, které je vlastníkem budovy, dokázalo situaci rychle vyřešit. V této chvíli musíme ještě počkat na oficiální vyjádření města v této záležitosti, které by nám mělo být doručeno v nejbližších hodinách. Jakmile budeme mít oficiální zprávu k dispozici, budeme informovat veřejnost, kdy bude provoz v Univerzitním kině Scala obnoven," dodal tiskový mluvčí Masarykovy univerzity Radim Sajbot.

Univerzitní kino Scala i Divadlo Bolka Polívky byly uzavřeny ve čtvrtek 16. února poté, co při stavebně-technickém průzkumu statici objevili několik trhlin, o kterých nebylo jisté, kdy vznikly a jestli dochází k jejich staticky nepřípustné deformační aktivitě. Dalším zkoumáním zjistili, že trhliny jsou primárně staršího data. K poruchám došlo kvůli vadám materiálu a konstrukce, které sice odpovídaly tehdejším postupům, ale dnes už jsou považovány za překonané. Budova je z druhé půlky dvacátých let minulého století a město připravovalo její rekonstrukci, která měla začít příští rok. S ohledem na tyto nové skutečnosti se další postup v projektu řeší. Zásadním krokem pro efektivní návrh rekonstrukce a revitalizace objektu jsou plánované podrobné stavebně-technické a materiálové průzkumy. Nálezy diagnostických prací budou respektovány statickou analýzou, která reálně zhodnotí kondici objektu. V této fázi bude možno zodpovědně rozhodnout zásady strategie stavebních opatření nutných pro zajištění dlouhodobé mechanické odolnosti, bezpečnosti a spolehlivosti konstrukce s garancí dlouhodobé životnosti objektu.

(mmb)