Ředitelky brněnských mateřských škol vyrážejí na zkušenou do Bratislavy. Město se do programu ERASMUS+ zapojí i v dalším roce

Na konci března se na 70 ředitelek a vedoucích učitelek brněnských mateřských škol vydá na několik dní načerpat zkušenosti k našim sousedům. Podívají se, jak fungují školky v partnerské Bratislavě. Zahraniční cesta bude hrazena z programu ERASMUS+, do jehož akce „Mobilita jednotlivců" se Brno zapojilo v letošním školním roce poprvé. Na základě dobrých zkušeností se hodlá zúčastnit i v dalším školním roce. 

Cesty do Bratislavy se zúčastní pracovnice mateřských škol zřizovaných statutárním městem Brnem a jeho městskými částmi a také pracovníci Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna. „Cílem je seznámit se s praxí bratislavských mateřských škol, a to nejen co se týče výuky dětí, ale také podpory rozvoje pedagogických pracovníků nebo spolupráce se zřizovatelem," vysvětlila radní pro oblast školství Irena Matonohová. „Tento výjezd je v rámci programu už druhým, poprvé se učitelé ze základních a mateřských škol podívali do škol v okolí nizozemského Utrechtu, který je rovněž partnerským městem Brna. Nadto vyrážejí i na individuální zahraniční vzdělávací cesty," upřesnila dále.

Snahou je za pomoci zahraničních kontaktů zkvalitnit výuku, podpořit profesní rozvoj pracovníků škol, sdílení příkladů dobré praxe apod.

Realizace zahraniční cesty bude mít pozitivní dopad na kvalitu vzdělávání v brněnských mateřských školách, podpoří profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol, sdílení a předávání osvědčených postupů při výuce a rozvoji škol, při spolupráci škol se zřizovateli apod. Zapojené školy budou moci zvýšit vlastní kapacity pro výměnu a spolupráci mezi různými zeměmi, realizaci vysoce kvalitních projektů mobilit apod.

Program ERASMUS+ byl vyhlášen v rámci nového programovacího období evropských strukturálních a investičních fondů 2021–2027. Tento vzdělávací program Evropské unie podporuje mezinárodní spolupráci a výjezdy do zahraničí. Účastní se jej děti, žáci, studenti, učitelé, nepedagogičtí pracovníci škol, dobrovolníci a další pracovníci s dětmi a mládeží.