Investiční záměry pomohou cyklistům, pěším i řidičům

Zpracování pěti nových investičních záměrů odsouhlasili brněnští radní. Vzniknout by podle nich mělo mimoúrovňové křížení cyklostezky v Křenové, rekonstrukcí projde komunikace na Kolískově, kultivace se dočká náměstí v Divišově čtvrti, zlepší se pěší prostupnost v lokalitě Pod Mniší horou a přesune se zastávka městské hromadné dopravy na Řípské.

„Navrhované mimoúrovňové křížení cyklotrasy první třídy a mezinárodní cyklotrasy EuroVelo 9 přispěje k bezpečnosti a pohodlí cyklistů, aniž by to mělo vliv na ostatní druhy dopravy na frekventované komunikaci. Cyklostezka bude vedena pod mostem, na rampách a povrchově v navazujících úsecích. Zajištěno bude také její napojení na chodník a na připravované cyklopruhy na Křenové," přiblížila primátorka města Markéta Vaňková. Cyklostezka bude doplněna také výsadbou zeleně, podjezd dostane veřejné osvětlení. Orientační cena investice je 57–60 milionů korun včetně DPH.

Také další investiční záměry, které budou nyní zpracovávány, se týkají dopravy. Rekonstrukcí projde místní komunikace na Kolískově. Upraví se šířkové uspořádání, vzniknou nová parkovací stání, chodníky a budou zde zabudovány další bezpečnostní prvky. Odhadem by investice mohla vyjít na 14–17 milionů korun včetně DPH.

Rekonstrukcí by mělo projít také náměstí v Divišově čtvrti. Cílem je zajištění bezpečnosti v nebezpečné křižovatce a vytvoření kvalitního parkovacího prostoru. Kromě nového šířkového uspořádání komunikace zde vzniknou také podzemní kontejnerové prostory, 21 parkovacích stání, řada bezpečnostních prvků a vysázena bude zeleň.

Pod Mniší horou by měla vzniknout pěší komunikace s povoleným vjezdem cyklistů. Dojde tak k bezpečnému propojení Medláneckých kopců a lokality v blízkosti zoo. Zpevněné plochy budou mít bezbariérový přístup. Cena by se mohla vyšplhat na 6–9 milionů korun včetně DPH.

Poslední investiční záměr řeší přemístění a vybudování zastávky městské hromadné dopravy včetně napojení nástupiště na komunikace pro pěší v ulici Řípská. „V současnosti je zastávka ve špatném stavu. Nástupní prostor je malý, nevede sem komunikace pro pěší a povrch zastávky je částečně bahnitý, zcela chybí bezbariérové prvky. Počítáme s posunutím zastávky ke křižovatce Řípské a Tuřanky. Nová zastávka bude delší, přístupná bezbariérovou trasou. Součástí bude i přístřešek a městský mobiliář. V místě zastávky se zruší nelegální parkovací stání. Čtyři nová místa pro parkování vozidel naopak vzniknou v místě původní zastávky," doplnil Petr Kratochvíl. Odhadovaná cena činí 6–8 milionů korun včetně DPH. Termín zahájení jednotlivých prací zatím nebyl stanoven a vyjasní se v dalších fázích přípravy.

(mmb)