Majetkoprávní spory na Ponavě mají další vývoj

Lokalita za Lužánkami je dlouhodobě zatížena majetkoprávními spory mezi městem Brnem a společnostmi Libora Procházky. V listopadu roku 2022 potvrdil odvolací soud prvoinstanční verdikt a uznal, že vlastníkem komunikací v okolí fotbalového stadionu za Lužánkami je město Brno. Nyní došlo k dalšímu posunu.

„Novinkou je, že společnost pana Procházky CZECH CITY v návaznosti na toto rozhodnutí vzala zpět všechny žaloby na zaplacení bezdůvodných obohacení za užívání parkovišť a nádvoří. Žalované částky požadované za období od listopadu roku 2015 do konce října 2017 činí více než 47 milionů korun. Dále společnost uhradila městu Brnu náklady na řízení o určení vlastnictví, a to ve výši 562 tisíc Kč," uvedl radní pro oblast majetku Jiří Oliva.

O co jde v kauze Ponava?

Město Brno je vlastníkem pozemků a jejich povrchů v lokalitě Ponava, tak rozhodl Krajský soud v listopadu loňského roku. Tím byl pravomocně ukončen dlouholetý spor vedený se společností CZECHCITY týkající se pozemních komunikací, které byly v převážné většině vystavěny a na pozemky umístěny v 50. letech, poté rekonstruovány v 70. letech a následně opraveny a upraveny v souvislosti se stavební činností Lubomíra Hrstky. Ten počátkem 90. let vybudoval v areálu fotbalové Zbrojovky Brno hotel Boby centrum a další objekty. Právě od Lubomíra Hrstky údajně nabyl předmětné komunikace Libor Procházka, respektive jeho společnost CZECHCITY, a to v roce 2010.

Jádro soudního sporu má charakter právního hodnocení, zda Lubomír Hrstka na základě své stavební činnosti získal pozemní komunikace do svého vlastnictví, zda je převedl na společnost CZECHCITY a zda vůbec dané komunikace mohou být vlastnicky odděleny od pozemků, na nichž se nacházejí. Stav areálu je v současné době neuspokojivý, neutěšená situace se přitom netýká jen fotbalového stadionu, který je určen k demolici, ale i některých dalších objektů a ploch. Město Brno usiluje o zlepšení stavu celé lokality, navíc plánuje modernizaci ulic Drobného a Sportovní. Všem těmto snahám však stály v cestě aktivity Libora Procházky, jenž uplatňuje námitky ve stavebních řízeních a usiloval o omezení průjezdu přes předmětné komunikace.

Správní orgány (především stavební úřad) přerušily v reakci na námitky a návrhy Libora Procházky u nich probíhající řízení a s tvrzením, že nemají příslušnou pravomoc, vyzvaly město Brno i společnost CZECHCITY k podání žaloby na určení vlastnického práva. Město Brno výzvě vyhovělo a na jaře 2019 podalo prostřednictvím advokátní kanceláře AK HKR (se sídlem Praha 4, Na Pankráci 30a/404) určovací žalobu. V ní upozorňuje vedle judikatury Nejvyššího soudu ČR také na okolnost, že v 90. letech, kdy v této lokalitě probíhaly stavební aktivity Lubomíra Hrstky, došlo výhradně a pouze k opravám a úpravám již existujících účelových komunikací.

V dubnu roku 2021 rozhodl Městský soud v Brně, že jsou pozemky včetně dotčených komunikací v majetku města. Vůči tomu se společnost CZECHCITY odvolala ke Krajskému soudu v Brně. Ten v listopadu roku 2022 potvrdil prvoinstanční verdikt a dal za pravdu městu Brnu.