Obnovený Mendelův skleník se slavnostně otevírá

Místo, kde Gregor Johann Mendel křížil rostliny hrachu, aby později odhalil zákony dědičnosti, znovu ožilo. Tento týden byl slavnostně otevřen obnovený Mendelův skleník, který bude nově sloužit jako polyfunkční objekt pro pořádání přednášek, školení či kulturních a společenských akcí.

Obnovený skleník vznikl v rámci projektu Odkaz G.J. Mendela vědě, kultuře a lidstvu, ATCZ278, a je spolufinancován z prostředků programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

Otec Alejandro Moral, OSA, generální převor Řádu Augustiniánů ke slavnostnímu otevření skleníku říká: „Opatství bylo za Mendelovy doby významným centrem kultury a vzdělanosti v Brně, jsem rád, že se obnovený skleník může stát odkazem nejen bratra Gregora a jeho doby, ale i místem pro dialog vědy a víry. Naše dlouhodobá spolupráce s rakouskými partnery dostane odpovídající prostor pro přeshraniční spolupráci a kulturní výměnu a budeme sledovat Mendelovu životní cestu, která vedla i přes Vídeň, kde získal potřebné znalosti pro svou vědeckou práci."

Mons. Ing. Mgr. Pavel Konzbul, Dr., biskup brněnský, požehnal obnovený skleník a vyzvedl osobnost J. G. Mendela: „Johann G. Mendel, přestože v mládí trpěl značnou trémou, se stal oblíbeným středoškolským učitelem s vynikajícími pedagogickými dovednostmi. Jeho rozum osvícený vírou v Boha dokázal geniálně propojit svět matematiky a botaniky, a tak lidstvu přinést objev, který známe jako Mendelovy zákony dědičnosti. Schopnost jeho analytického myšlení je praktickým příkladem spojení vědy a víry."

„Mendelův skleník a celý areál opatství má potenciál být zapsán do seznamů UNESCO. Jeho vědecká a kulturní hodnota celosvětového významu je jedinečná," uvádí hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Díky tomu, že je skleník navržen s maximální možnou variabilitou uspořádání vnitřního prostoru, jej bude možné využít pro velké množství aktivit. „Strategická poloha skleníku v centru Brna dává městu další možnosti prezentace jako místa, kde se dobře pojí business se zážitkovou turistikou. Město Brno intenzivně dlouhodobě propaguje Mendelův život a dílo a slavnostní otevření skleníku je symbolickým završením mendelovského roku 2022, který se slavil po celém městě," říká primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková.

Skleník bude možné navštívit v rámci prohlídek pořádaných Mendelovým muzeem Masarykovy univerzity, které sídlí v opatství. „Masarykova univerzita dlouhodobě pečuje o odkaz Gregora Johanna Mendela a intenzivně rozvíjí výuku a výzkum v oborech, kterým se Mendel věnoval. Je pro nás ctí být součástí projektu, který umožnil obnovu skleníku, k jehož základům se dlouhé roky jezdili poklonit genetici a další vědci z celého světa. Společně s rakouskými partnery projektu, Universität Wien a BOKU, jsme navázali spolupráci, kterou hodláme v budoucnu rozvíjet a Mendelův odkaz dále šířit nejenom v obou našich zemích, ale do celého světa," dodává Šárka Pospíšilová, prorektorka Masarykovy univerzity pro výzkum a doktorské studium.

Návrh skleníku pochází z dílny prestižního brněnského architektonického studia Chybík+Krištof a čerpá z archivních materiálů a v mnohém vychází z původní stavby.

„Nová interpretace stavby kopíruje originální půdorys a orientaci skleníku, do konstrukce jsme nechali proniknout i příběh o objevování tří Mendelových zákonů dědičnosti," říká Ondřej Chybík.

Unikátní stavba byla dokončena s více než měsíčním předstihem firmou STAVOS Brno a.s. „Bylo pro nás ctí realizovat v srdci Starého Brna v rekordním čase obnovu významné památky s vědecko-historickým přesahem, která se nepochybně stane dominantou města," uzavírá Ing. Lukáš Kouřil, ředitel společnosti.