Začalo to přednostním průjezdem křižovatkou a končit to může třeba autonomně řízenými vozidly. Město se zaměří na rozvoj C-ITS

Efektivnější využívání dopravní infrastruktury, plynulost a stabilita dopravy, zvýšení kvality a zrychlení cestování veřejnou hromadnou dopravou, menší nehodovost, ale i lepší informovanost, snížení emisí a úspory pohonných hmot. To jsou jen některé z benefitů kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS – Cooperative Intelligent Transport Systems). Město chce jejich další zavádění i nadále podporovat a lépe ho koordinovat.

„Kooperativní inteligentní dopravní systémy zavádí město Brno od roku 2016, kdy se prostřednictvím své společnosti Brněnské komunikace připojilo k celoevropskému projektu C-ROADS zaměřenému na datovou výměnu mezi vozidly a mezi vozidly a infrastrukturou. Následně se na problematiku zaměřily i další subjekty, jako je dopravní podnik, Ředitelství silnic a dálnic nebo Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje. Typickým příkladem, který je dnes běžně v provozu používán, je například zajištění preference průjezdu záchranných vozidel," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Stávající ekosystém v Brně a v celé Brněnské metropolitní oblasti je zdaleka nejkomplexnějším na území České republice. „Jeho vybudování však probíhalo v jednotlivých organizacích v rámci různých projektů, a tím i v různých časových obdobích a často také s rozdílnými motivacemi. Výsledkem tak je komplexní, hybridní řešení, v němž sice dochází ke vzájemnému předávání dopravních informací a poskytování služeb jednotlivým provozovatelům, nejsou však dobudovány všechny uvažované funkcionality, a není tak zatím plně využitý potenciál vystavěné infrastruktury i možnost poskytování služeb koncovým uživatelům," sdělila primátorka Markéta Vaňková a dodala: „Chceme se tedy zaměřit na to, aby další a potřebné zavádění kooperativních inteligentních dopravních systémů bylo co nejlépe koordinované. Čekají nás v budoucnu i velké výzvy v podobě autonomně řízených vozidel, na což musíme být připraveni."