V líšeňském Lidlu odevzdáte plastové lahve do automatu, který bude napojen na městský svoz odpadu

S pilotním programem sběru plastových lahví a plechovek začne společnost Lidl v Brně. Zapojí se do něj líšeňská provozovna. Odpad bude vyvážet SAKO Brno.

„Společnost Lidl požádala o zapojení do systému odpadového hospodářství města. V provozovně na Trnkově ulici v Líšni bude pomocí výkupního automatu sbírat nezmačkané PET lahve a hliníkové plechovky od nápojů. Půjde o pilotní projekt, ve kterém bude společnost zjišťovat zájem lidí o vracení plastových lahví pro případné zálohování, které funguje například v sousedním Německu," vysvětlil 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík

a dodal: „Zároveň se takto vytříděný odpad dá efektivněji využít pro recyklaci a výrobu nových obalových materiálů. Celý provoz bude zajišťovat společnost Lidl, pouze následný odvoz vytříděného odpadu zajistí Brno."

Ze strany Lidlu bude sběr odpadu realizován pro město bezúplatně, a to včetně objemové úpravy stlačením. Automat bude řádně označen, aby bylo zřetelné, že patří do systému nádob tříděného odpadu města. Toto nové sběrové místo bude přidáno do mapy nádob na tříděný odpad, která je přístupná na internetových stránkách města Brna a společnosti SAKO Brno, a. s.