Brno zkoumá kulturní potřeby svých obyvatel

Brno bude zjišťovat aktuální vnímání kultury v Brně jeho obyvateli, jejich povědomí o kultuře a jejich potřeby v této oblasti. Výzkum Kulturní potřeby obyvatelstva města Brna, který navazuje na předcházející sociologické šetření Vnímání kultury brněnskými obyvateli, se týká znalostí a návštěvnosti příspěvkových organizací v gesci Odboru kultury Magistrátu města Brna. Výzkum bude proveden dotazníkovým šetřením. Výsledky poslouží pro evaluaci současné kulturní strategie města a nastavení parametrů dalšího akčního plánu a také pro výzkum publika brněnských příspěvkových organizací v oblasti kultury.

„Brno je město, které kulturou žije. Dokazuje to velké množství divadelních představení, výstav, uměleckých performancí a dalších akcí, které se zde konají a z nichž řada je na špičkové úrovni. Protože chceme být v plánování a nabízení kultury efektivnější, rozhodli jsme se pokračovat v jejím zkoumání. Věříme, že nám výzkum pomůže lépe stanovit kulturní strategii města, což bude mít pozitivní vliv také například na vzdělávání či mezinárodní renomé Brna," uvedl radní pro kulturu Marek Fišer.

(mmb)