Bezplatné využívání sdílených kol pro letošek skončilo. Proběhlo bezmála 102 000 jízd o průměrné délce 16 minut, přibylo skoro 10 000 nových uživatelů

Pilotní podpora využití sdílených kol v Brně trvala 173 dní, od 11. dubna do 30. září letošního roku. Za tuto dobu proběhlo 101 825 bezplatných jízd o průměrné délce 16 minut a přibylo 9 817 nových uživatelů bikesharingu. Nejčastějším cílem byly Lužánky, nová možnost cyklistické dopravy byla hojně využívána zaměstnanci pracujícími ve velkých centrech, jako jsou Vlněna, Zbrojovka či Spielberg Office.

Využití sdílených kol kopírují běžné křivky dopravního chování. Lidé využívali službu především ráno a poté v odpoledně-večerních hodinách, kdy počet výpůjček dosahoval maxima. Více se jezdilo v pracovní dny, špička pak připadla na středu.

„Nejčastěji mířili lidé k parku Lužánky, kde na podzim 2021 vzniklo jedno z prvních virtuálních parkovacích míst. Potvrdilo se tedy, že jejich rychlé vytvoření v lokalitách s vysokou poptávkou po sdílených kolech má smysl. Dále jsme také sledovali zvýšený pohyb sdílených kol v ranních hodinách do center Vlněna, Zbrojovka či Spielberg Office a následný odpolední odjezd z nich, což znamená, že si lidé oblíbili využití této služby pro cestu do práce a zpět. Průměrná jízda výpůjčky je 16 minut. Jsem ráda, že jsme při přípravách projektu nezvolili model 15minutových výpůjček jako například v Praze. Překvapivé bylo, že v téměř celém období podpory neustále počet jízd rostl, nejvíce jich bylo zaznamenáno v srpnu, v září byla čísla nižší, a to pravděpodobně vlivem nepříznivého počasí," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Po ukončení pilotního projektu byli uživatelé osloveni prostřednictvím sociálních sítí a aplikací poskytovatelů bikesharingu s možností vyplnění krátkého dotazníku, které využilo 700 respondentů. „Polovina z nich jezdila na sdílených kolech i před zahájením podpory ze strany města, takže bezplatné využití nebylo zásadní motivací a hodlají tento způsob dopravy využívat i nadále. Zato ti, kteří začali s bikesharingem až poté, co měli jízdy zdarma, nemají většinou v plánu pokračovat, pokud budou muset za službu platit," sdělil radní pro dopravu Petr Kratochvíl a dodal: „U téměř 50 % jízd posloužila sdílená kola jako náhrada za městskou hromadou dopravu, což je překvapivě vysoké číslo. Uživatelé také potvrdili, že je délka výpůjčky 30 minut dostatečná. Současně se ukázalo, že je nutné stále zlepšovat bezpečnou infrastrukturu pro cyklisty, což byl nejhůře hodnocený faktor a zároveň bariéra ochoty používat sdílená kola častěji. Cenný je také seznam tipů s návrhy, kde by mělo být možné kola odkládat. Všechna získaná data budou sloužit nejen k nastavení projektu pro příští rok, ale také pro další rozvoj cyklistické dopravy v Brně."

Projekt podpory bikesharingu nabídl uživatelům bezplatné vypůjčení sdílených kol pro dopravu po městě 2x denně po dobu 30 minut. Na financování město vyčlenilo 2 miliony korun bez DPH. Na základě smlouvy o poskytnutí služby sdílených kol tuto službu zajistily společnosti Nextbike a Rekola, se kterými město již v minulosti uzavřelo memorandum o spolupráci. Cílem podpory sdílených kol bylo rozšířit povědomí o tomto typu přepravy ve městě Brně a dát možnost občanům tuto službu bezplatně využít. Dalším cílem byl také sběr dat o vykonaných jízdách a následná analýza tohoto způsobu dopravy za účelem získání přehledu o pohybu uživatelů a podnětů pro zlepšení fungování systému sdílených kol na území města Brna. Projekt byl spuštěn 11. 4. 2022 a alokovaná částka byla vyčerpána 30. září 2022.