Anketa k využití části Kraví hory skončila. Veřejnost se mírnou většinou kloní k rozšíření parku

Na začátku září spustilo město Brno anketu, v níž se občanů dotazovalo na možné využití pěti likusáků na Kraví hoře, které jsou v jeho vlastnictví. Uživatelé městského portálu BrnoID s plným účtem mohli hlasovat až do 30. září 2022. Celkem jich bylo 1556. Pro rozšíření parku na Kraví hoře se vyslovilo 835 lidí, k zachování současného využití lokality se přiklonilo 721 občanů.

„Z výsledků ankety vyplynulo, že lidé chtějí na místě spíše park, což musíme vzít při našem rozhodování v úvahu. Poměr hlasů 53,6 % k 46,4 % je však velmi vyrovnaný, je proto třeba vnímat i hodnotu místní kulturně-kreativní komunity a silný požadavek občanů města, abychom i pro ni našli místo či přizvali její zástupce do diskuse o budoucnosti areálu," uvedl 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„V uplynulých týdnech proběhla paralelně s anketou jednání s nejvyšším vedením VUT, které projevilo vůli bavit se o možnosti koncepčního rozvoje celé této části Kraví hory. Na program středeční Rady města Brna proto předkládáme k odsouhlasení návrh vzniku pracovní skupiny, která bude mít za úkol zformulovat zadání územní studie umožňující revitalizovat areál jako celek. Členy mají být zástupci města, městské části Brno-střed, VUT, hvězdárny, Kanceláře architekta města Brna a místní kreativní komunity. I vzhledem k nezanedbatelné podpoře Brňanů směrem ke kreativní komunitě bychom se měli pokusit oba směry spojit a hledat synergie," dodal 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.