S chladnějším obdobím přibývá preventivních kontrol strážníků v zahrádkářských a chatových oblastech

V zahrádkářských a chatových koloniích po celém městě doznívá čilý letní ruch. Mnozí majitelé svá obydlí před zimou zpravidla na dlouhé týdny opouštějí a vracejí se do nich, až je přiláká příznivější počasí. Ke klidnějšímu spánku chatařů a zahrádkářů znovu výraznou měrou přispějí strážníci, kteří právě do těchto oblastí zamíří na četné preventivní kontroly.

Prvořadým cílem navýšeného počtu návštěv hlídek městské policie v těchto nezřídka odlehlých částech Brna je eliminovat riziko protiprávního jednání.

Strážníci z místních služeben i jejich kolegové z celoměstských jednotek včetně jednotky psovodů se služebními psy se tady budou hojně vyskytovat v denních i nočních hodinách. Ať už budou zapadané listím nebo sněhem, mohou se spolehnout na dobrou znalost terénu.

„V zahrádkářských a chatových koloniích se strážníci pohybují na kontrolách celoročně, a tak řadu jejich obyvatel znají osobně," shrnuje Pavel Čermák, 1. náměstek ředitele MP Brno.

I díky neformálním vazbám se starousedlíky a četným vlastním zkušenostem z předchozích let tak hlídky městské policie spolehlivě dokážou odhadnout, kdy, který majitel svoji chatku před zimou opustí. Už jen samotná tato skutečnost dává strážníkům velkou výhodu hlavně ve chvíli, kdy se blíží k objektu, kde se z komína kouří, ačkoli jim majitel hlásil, že svoje obydlí už zazimoval. Tím mají zásadní indicii k předpokladu, že se uvnitř někdo neoprávněně zdržuje.

Četnost preventivních kontrol v zahrádkářských a chatových koloniích po celém městě se odráží v nízkém počtu zjištěných protiprávních jednání. Městská policie Brno ročně zaznamenává pouze jednotlivé případy, kdy dojde k vloupání do obydlí. Takové události strážníci vždy předávají Policii České republiky jako důvodné podezření z trestného činu. V opuštěných chatách nebo jejich okolí se strážníkům v minulosti podařilo dopadnout i několik osob, figurujících v celostátním pátrání.

Tomu, aby se rekreační objekty nestaly relativně snadným soustem pro osoby, které čekají na vhodnou příležitost, se dá velmi účinně předejít. Mezi nejzásadnější doporučení pojišťoven a odborníků patří, aby si majitelé svá obydlí vybavili kombinací elektronického a mechanického zabezpečení. Kromě toho je žádoucí dopředu přemýšlet i nad tím, co v okolí chatek přes zimu nechávat. Mezi zbytečná lákadla pro zloděje patří volně dostupné předměty opřené třeba zvenku o zeď, a to zejména krumpáč nebo žebřík.

(pš)