Město uctí řeholnici a mučednici Marii Restitutu. Socha brněnské rodačky je opět blíže realizaci

Park Marie Restituty v Husovicích získá dominantu v podobě sochy statečné řeholnice, po níž je pojmenován. Její realizace v rámci projektu Sochy pro Brno se dostala do další fáze. 

Husovická rodačka Marie Restituta byla papežem Janem Pavlem II. prohlášena za blahoslavenou v roce 1998 a od roku 1999 nese její jméno husovický park mezi ulicemi Provazníkova, Hálkova, Elgartova a Rotalova. Proto bylo rozhodnuto situovat sochařské dílo k její poctě právě do prostoru tohoto parku o rozloze přes jeden hektar, který je ve správě MČ Brno-sever a leží na území bývalého hřbitova.

Z původního hřbitova zůstal zachován památník padlým z 1. světové války doplněný kamennou deskou na památku obětem 2. světové války. Vzhledem k tomu, že obě části památníku spolu nekorespondovaly, bylo v rámci současného projektu revitalizace parku navrženo nahradit oba nesourodé prvky jedním společným památníkem ve formě bloku z kvalitního betonu a v jeho blízkosti umístit sochu věnovanou Marii Restitutě.

„Cílem revitalizace je vytvořit z parku moderní otevřené pobytové místo umožňující řadu aktivit, jehož součástí bude i společenský prostor pro pořádání kulturních a pietních akcí. A protože sochařské dílo bude situováno v blízkosti pomníku k uctění obětí obou světových válek z řad občanů Husovic, hledá město také možnost, jak řešit úpravy tohoto pietního místa, aby dobře korespondovalo s navrhovanou sochou. Věřím, že i to se podaří a že poselství padlých hrdinů i hluboce věřící ženy, která pomáhala bližním a vzdorovala zlu i za cenu vlastního života, osloví všechny – ať věřící, nebo nevěřící –, kteří do husovického parku přijdou odpočívat a čerpat životní energii," zdůraznil I. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

„Socha Marie Restituty vznikne v rámci projektu Sochy pro Brno, díky kterému už byla realizována díla odkazující k W. A. Mozartovi, T. A. Edisonovi, J. Skácelovi, P. Martinu Středovi, Adolfu Loosovi nebo funerální socha na Ústředním hřbitově. Rozšiřováním galerie soch věnovaných významným osobnostem spjatým s Brnem přispíváme jednak k jeho zatraktivnění pro turisty, jednak místním prostřednictvím umění připomínáme bohatou historii jejich města. Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí celkem max. 3 000 000 Kč bez DPH a její výše je nepřekročitelná. Soutěžní návrhy je nutné doručit do 11. ledna 2023," doplnil radní pro kulturu Marek Fišer.