Národní konference řešila závislostní politiku měst a obcí

Po dvou on-line konferencích způsobených pandemií covid-19 uspořádal tento týden Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky národní konferenci věnovanou oblasti závislostí. Hlavním tématem konference, na jejímž uspořádání se podílelo statutární město Brno, byla závislostní politika měst a obcí.

„Závislostní politiku nelze provádět pouze z centra," řekl národní koordinátor pro protidrogovou politiku Jindřich Vobořil a dodal: „Zástupci měst a obcí by měli umět identifikovat místní problémy a ve spolupráci s centrem připravit optimální řešení."

Odbor protidrogové politiky proto připravil metodiku pro zajištění dostupnosti adiktologických služeb, která může být dobrým nástrojem pro tvorbu sítě těchto služeb. Připraven je rovněž komplexní návrh systémových změn strukturálního rámce závislostní politiky ve formě návrhu Adiktologického zákona.

Konference se věnovala také příkladům z praxe. Jako inovativní projekt bylo představeno brněnské kontaktní centrum na ulici Vlhká. „V České republice existují kontaktní centra pro závislé na nelegálních návykových látkách, ale služba obdobného charakteru určená zejména pro bezdomovce, kteří mají problém s nadměrným užíváním alkoholu, de facto neexistuje," uvedl náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl a dodal: „Inspirovali jsme se v zahraničí, kde existují tzv. mokré domy, ve kterých je těmto osobám umožněna kontrolovaná konzumace alkoholu. Podobnou službu jsme zavedli i v Brně." Výsledkem experimentu, který vznikl ve spolupráci se Společností Podané ruce, o. p. s., v období pandemie covid-19, bylo snížení celkového objemu alkoholu konzumovaného klienty, prevence při nárazovém pití a zvýšení povědomí o rizikovosti konzumace alkoholu mezi lidmi bez domova.

Problematiku veřejného pořádku představila starostka Prahy 5 Renata Zajíčková. „Postavení Prahy v oblasti užívání návykových látek je specifické. Na jejím území se pohybuje cca 30 % z celkového počtu problémových uživatelů drog v České republice," sdělila Zajíčková. Podle ní jde především o injekční uživatele pervitinu a opioidů. Problémem Prahy 5 je také vysoká koncentrace problémových uživatelů, kteří se shromažďují zejména u kontaktních center. Řešením je podle Zajíčkové větší podpora a koordinace ze strany hlavního města Prahy a širší zapojení ostatních městských částí do řešení tohoto problému.

Národní konference se zúčastnili představitele měst a obcí, zástupci krajů a odborná veřejnost. Věnovali se problematice závislostí z mnoha úhlů. Představeny byly nové trendy, způsoby koordinace pomoci a problematika zajištění veřejného pořádku.

Konference se konala pod záštitou primátorky statutárního města Brna Markéty Vaňkové.