Park Hvězdičku doplní nízkoprahové centrum

Město Brno zahajuje výstavbu nízkoprahového centra a parku Hvězdička. Centrum i park zvelebí další část města a nabídnou nové plochy zeleně pro mládež a její mimoškolní činnost. Rada města Brna schválila smlouvu o dílo ve středu 30. dubna 2014 s celkovou investicí ve výši 42,8 mil. Kč. Hotovo by mělo být na podzim letošního roku.

Výstavba parku je naplánována ve vnitrobloku ulic Hvězdová, Francouzská, Bratislavská a Stará. Park by měl sloužit pro krátkodobou rekreaci obyvatel, podstatná je také jeho funkce sociální – prostor parku nabízí možnost integrace menšinového obyvatelstva. Parkové prostory jsou propojeny bezbariérovými komunikacemi. V centrální části nalezneme kromě náměstí a nízkoprahového centra kvalitní sportovní hřiště doplněné fitness sportovními prvky a uzavřené hřiště pro malé děti, v severozápadní části parku budou umístěny herní prvky – houpačky. V severozápadní a jihovýchodní části jsou navrženy pobytové trávníky. Součástí parku je sedací mobiliář, pítko, odpadkové koše, lampy a kamerový systém. Prostor je doplněn vzrostlými stromy.

Objekt nízkoprahového centra bude v rámci parku sloužit k provozování mimoškolních aktivit romské mládeže a sociální integraci romské komunity. Provozovatelem budou neziskové organizace. Bude sloužit jako zázemí pro služby a aktivity určené obyvatelům sociálně vyloučené lokality všech věkových kategorií.

(tz)