Brněnské vodárny a kanalizace slaví 150 let

Brněnské vodárny a kanalizace (BVK) pečují o brněnskou vodu již 150 let. O vodu, která je díky jejich úsilí stále stejně kvalitní a dobrá.

Éra koncepčního přístupu k zajištění kvalitní pitné vody pro moravskou metropoli a blízké okolí začala spuštěním provozu úpravny vody v Pisárkách a založením první brněnské vodohospodářské společnosti, která se tenkrát jmenovala Brněnská vodovodní akciová společnost. Tehdy se psal rok 1872...

Dnes BVK pečují o více než 1 400 km vodovodní sítě, což je stejná vzdálenost, kterou urazíte autem při cestě z Brna do Londýna. Přes tuto úctyhodnou délku se Brno řadí nejen mezi domácí, ale dokonce i evropské lídry ve snižování ztrát vody. Nepřetržitý monitoring vodovodní sítě nejmodernější technikou, aktivní hledání skrytých úniků vody i pomocí satelitů, výborná práce expertů centrálního dispečinku, rychlost práce specialistů při odstraňování havárií a v neposlední řadě finanční prostředky, které pravidelně putují do obnovy vodohospodářské infrastruktury, jsou nedílnou součástí každodenní práce BVK, díky které si dlouhodobě udržuje vysoký standard nejen doma, ale i v Evropě.

BVK se kromě vodovodů stará také o více než 1 200 km kanalizační sítě. To je pro změnu jako z Brna do Paříže. Technicky se jedná o velmi složitý systém, který nečítá pouze potrubí, ale také retenční nádrže, odlehčovací
komory, shybky a čerpací stanice. Celek je řízen z moderního dispečinku. Pro lepší představu. Běžný roční průtok modřickou čistírnou je 35 milionů metrů krychlových, což je asi 2,5 násobek objemu Brněnské přehrady.

„Sto padesát let je dlouhá doba. Je to několik generací. Přístup brněnských vodohospodářů se za celou tu dobu nezměnil. Stejně jako naši předchůdci i my sledujeme trendy, testujeme a pilotujeme nové a inovativní technologie. Vyhodnocujeme jejich efektivitu a udržitelnost následného nasazení do běžného provozu, a pokud to dává smysl, zavádíme je do praxe. Jedině tak můžeme držet krok s dobou, pečovat a rozvíjet brněnskou vodárenskou i kanalizační infrastrukturu a podporovat rozvoj našich zaměstnanců, abychom se mohli zaměřiz na zákazníky a jejich potřeby. Naše mise zůstává pořád stejná: péče o brněnskou vodu," uvedl generální ředitel BVK Jakub Kožnárek.

„V sobotu 17. a v neděli 18. září jsme pro všechny, kteří budou mít chuť s námi slavit naše výročí, připravili bohatý program. Část se bude odehrávat na Moravském náměstí u Jošta, část pak v parku na Kraví hoře." uzavřel Jakub
Kožnárek.

(sal, foto: Archív BVK)

bvk