Brno zabodovalo v soutěži úřadů s nadstandardními službami

Stříbrnou příčku v Jihomoravském kraji obsadilo město Brno v soutěži Přívětivý úřad, kterou každý rok vyhlašuje Ministerstvo vnitra.

Titul Přívětivý úřad je udělován obcím, které poskytují občanům nadstandardní služby – aktivně řeší online přístupnost různých agend, otevřenost radnice, úroveň komunikace nebo participace na věcech veřejných.

„V našem případě k pozitivnímu hodnocení přispěly novinky loňského roku jako aktualizace miniwebu sociální péče nebo nabídka vybraných cizojazyčných formulářů pro podnikatele. Vyzdvihnuty byly také aktivity města ve spojitosti s covidem, ať už jde o využití aplikací Mobilní rozhlas a Záchranka pro informování obyvatel, nebo dobrovolnická činnost zaměstnanců úřadu v různých oblastech," uvedl tajemník Magistrátu města Brna Oliver Pospíšil.

Více na: https://www.mvcr.cz/clanek/privetivy-urad-obci-iii-typu-2022.aspx.