Anketa k využití části Kraví hory bude otevřena po celé září. Řeší, jestli rozšířit park, nebo zachovat likusáky pro kulturu

Rozšíření parku, nebo zachování objektů pro experimentální tvorbu a kulturu? Brno se zeptá občanů na názor, jak by se mělo podle nich naložit s pěti likusáky na Kraví hoře v blízkosti hvězdárny. Hlasovat se bude po celé září v anketě na městském portále Brno iD, podmínkou je full uživatelský účet.

Jsem pro rozšíření parku pro veřejnost. Jsem pro zachování současného využití lokality. Takto jednoduše jsou v anketě formulovány 2 možnosti. U každé z nich je pak uvedeno krátké vysvětlení.

„Argumentem pro rozšíření oblíbeného parku je to, že prostor bude sloužit široké veřejnosti, nejen úzkému okruhu uživatelů. Hvězdárna, která má tuto část území ve správě, má navíc již připravený projekt jeho proměny a začlenění do stávajícího parku. Díky němu zde vzniknou nové zelené plochy pro pasivní i aktivní odpočinek, v budoucnosti lze uvažovat o vyhlídce nebo občerstvení," vysvětlil 2. náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„Oproti tomu místní umělci a nájemci vnímají místo jako velmi specifické a cenné díky fungujícímu společenství hudebníků, umělců a kreativců. Představuje pro ně ojedinělé útočiště, které zatím příležitostně otvírají veřejnosti při konání různých kulturních akcí, tyto aktivity chtějí do budoucna posílit a celou lokalitu kultivovat," doplnil Tomáš Koláčný.

Původní montované stavby z 2. světové války se dnes pronajímají jako sklady, zkušebny nebo třeba výtvarné dílny. Z asi dvaceti domků je dnes v majetku města Brna pouze pět. Město tedy řeší budoucí využití menší části celého areálu, který jinak patří Vysokému učení technickému v Brně. O zbourání likusáků ve vlastnictví města se uvažuje z důvodu jejich stavebně-technického stavu včetně toho, že v některých konstrukcích byl dokonce nalezen azbest. Kvůli značnému stáří jsou také velmi energeticky náročné, mají zastaralou a nevyhovující elektroinstalaci a další rozvody.

(mmb)