Cyklostezka na Řípské spojí Olomouckou s Tuřankou

Další část páteřní cyklotrasy, která propojuje centrum Brna s obcemi na Šlapanicku, je blíže své realizaci. Investice se bude týkat vybudování úseku páteřní cyklotrasy v městské části Brno-Slatina. „Nová cyklostezka povede podél ulice Řípské a propojí ji s ulicemi Olomouckou a Tuřankou, kde již cyklisté svůj pruh využívají. V budoucnosti bude součástí hlavní trasy mezi Brnem a obcemi v okolí Šlapanic," vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Řípská patří mezi velmi vytížené komunikace jak automobily, tak autobusy a nákladní dopravou, proto jsme zvolili trasu mimo hlavní koridor. Obousměrná stezka pro cyklisty povede podél jižní strany ulice. Tímto způsobem se zároveň podařilo eliminovat počet přejezdů přes ulici, průjezd Slatinou na kole tak bude bezpečnější."

Investiční záměr vychází ze studie z roku 2020 „Cyklotrasa Řípská v úseku Olomoucká–Tuřanka". Před realizací je nutné vykoupení pozemků, které vlastní fyzické a právnické osoby. V rámci cyklostezky vznikne i nové veřejné osvětlení.

„Cyklostezka bude dlouhá cirka 1 750 metrů. Na několika místech však není z prostorových důvodů možné vést ji zcela samostatně, proto jsme přistoupili ke zrušení stávajícího zálivu pro podélné parkování a povede tudy cyklopruh. Celkem se to dotkne 35 parkovacích míst, ty budou nahrazeny 12 novými na ulici Kigginsově," doplnil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

(mmb)