Rušné silnice lemují první řady stromů

Páteřní komunikační tepny v městské části Líšeň a Vinohrady už lemují první z nově vysazených stromů. Celkem zde bude postupně vysazeno 477 stromů, 1733 keřů a 168 popínavek. Stromy a keře budou plnit funkci tzv. „zeleného filtru", jehož smyslem je oddělení obytných zón od frekventovaných silnic a zlepšení kvality ovzduší.

„V dnešní přetechnizované době počet automobilů v ulicích neustále stoupá a s ním i koncentrace výfukových plynů v ovzduší. Město Brno se dlouhodobě snaží snižovat tyto negativní vlivy dopravy. Nově vysazená izolační zeleň pomůže oddělit významné zdroje znečištění od lidských obydlí, což jistě zlepší kvalitu života v této oblasti," uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Výsadba stromů probíhá na přelomu dubna a května dnech v Žarošické, Jedovnické a Novolíšeňské ulici, které představují páteřní komunikace v dotčené lokalitě. Kolem těchto silnic totiž podmínky neumožňují vytvořit jiná technologická opatření, která by vedla ke snížení emisí. Keře a popínavé rostliny budou vysázeny na konci léta.

Skladba dřevin je navržena s ohledem na zátěž způsobenou znečištěným prostředím a vysazeny budou druhy odolné proti této zátěži. Dominantní dřevinou se tak stane javor babyka s podsadbou keřového patra a popínavých rostlin.

Investice ve výši 2 097 245 korun je spolufinancována z fondů EU. Předmětem zakázky je také následná pětiletá péče o vysazené rostliny.

(red)