Memorandum stvrdilo spolupráci města Brna a VUT v Brně na rozvoji elektromobility

Ještě úžeji spolupracovat na rychlejším rozvoji elektromobility a na vytváření vhodných podmínek pro její využití širokou veřejností budou statutární město Brno a Vysoké učení technické v Brně. Svůj zájem stvrdili minulý týden na Červeném mlýně Tepláren Brno podpisem memoranda primátorka Brna Markéta Vaňková a rektor VUT Ladislav Janíček. Memorandum počítá rovněž s příležitostí pro studenty, kteří se tématům elektromobility mohou věnovat ve svých bakalářských a diplomových pracích nebo se budou moci zapojovat do trainee programu společnosti Teplárny Brno, která je garantem rozvoje elektromobility pro město.

„Odborníci z brněnského Vysokého učení technického jsou pro nás nepostradatelnými partnery při zavádění inovací a jejich zkušeností využíváme samozřejmě také v oblasti dopravy," uvedla primátorka Markéta Vaňková. Mezi benefity elektromobility patří především snížení emisí CO2, respektive skleníkových plynů, i dalších lokálních škodlivin spojených s klasickou dopravou. „Už v tuto chvíli je Brno v tuzemsku výjimečné svým projektem rezidentního nabíjení. Dostupná síť nabíjecích stanic, které Teplárny Brno budují hlavně na pozemcích města v obytné zástavbě, dá šanci pořídit si elektromobil také těm, kteří nemají možnost si ho dobíjet například doma nebo ve firmě," doplnila primátorka Markéta Vaňková.

„Vysoké učení technické v Brně považuje elektromobilitu za výzvu pro budoucnost. Už nyní se na univerzitě zaměřujeme na výzkum v oblasti technologií nabíjecích stanic či třeba lithium-sirných baterií, které by mohly mít až pětinásobnou kapacitu oproti současným akumulátorům, a umožnily by tak vyšší dojezdovou vzdálenost. Tématem elektromobility se zabývá několik našich fakult i výzkumné centrum CEITEC VUT. Společně hledáme technologická řešení, která umožní rychlejší a širší využití výhod elektromobility. Podporujeme iniciativu města vybudovat v Brně síť nabíjecích stanic, která umožní ověřit a optimalizovat funkční vlastnosti, kapacity a dostupnost těchto stanic v reálném městském prostředí," říká rektor Vysokého učení technického v Brně Ladislav Janíček.

Slavnostní podepsání memoranda se stalo symbolickým doplněním programu konference E-mobilita a zelené inovace pro Brno, kterou pořádaly Teplárny Brno především pro zástupce magistrátu, úřadů městských částí i firem. „Do této chvíle jsme vybudovali již 26 nabíjecích stanic pro elektromobily a do konce léta zvýšíme jejich počet na dvojnásobek," upřesnil generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon. Na jaře přibyly nové stanice na Makovského náměstí, Svážné nebo Novoměstské, v nejbližší době se otevřou další nabíječky na Křídlovické, u OC Javor v Bystrci, na Brněnské přehradě, k dispozici bude rovněž v Domini parku. „Už od prázdnin také začneme u již fungujících nabíječek se značením parkovacích míst nově vznikající zóny E vyhrazené pro elektromobily," upřesnila primátorka Markéta Vaňková. I to bylo tématem dnešní konference.

TB budují nabíjecí stanice také pro své městské partnery, jako jsou Brněnské komunikace (letos v létě 4 nabíjecí stanice) nebo Technologický park Brno (již hotové 2 nabíjecí stanice). Dvě stanice vybudují v létě také pro Fakultní nemocnici u svaté Anny a jednu ve Vojenské nemocnici Brno. „S Technickými sítěmi Brno pak zprovozníme rovněž první brněnskou nabíjecí stanici na stožáru veřejného osvětlení," doplnil vedoucí odboru elektromobility Tepláren Brno Tom Kratochvíl.