Startovací bydlení by se mohlo zpřístupnit lidem až do 40 let věku

Změna pravidel pronájmu obecních bytů by měla umožnit, že by se o startovací bydlení mohli hlásit lidé až do 40 let namísto nynějšího limitu 35 let. Zastupitelé budou změnu pravidel projednávat na červnovém zasedání.

„Jde o reakci na praktické zkušenosti získané v posledních měsících při pronájmu startovacích bytů a při zodpovídání dotazů zájemců o ně. Situace na trhu bydlení v ČR, ovlivněná v letech 2020 a 2021 následky covidové epidemie, se v roce 2022 ještě více zhoršila v důsledku ekonomických dopadů války na Ukrajině a přílivu ukrajinských uprchlíků do ČR. Současně došlo k razantnímu zvýšení úroků hypotečních úvěrů a úroků překlenovacích úvěrů ze stavebního spoření, které by měly sloužit pro obstarání vlastního bydlení. Výsledkem je, že cena vlastnického bydlení a jeho dosažitelnost se vzdálila průměrnému zástupci generace současných dvacátníků a třicátníků a přiblížila se ještě více věku 40 let a více. Současně se stává nedostupným i nájemní bydlení, jak v soukromých nájemních domech, tak i v obecních. Zájem o nájemní bydlení převyšuje nabídku na trhu a cena nájemného tak výrazně roste, zejména ve větších městech včetně Brna. Šance na získání jiného bydlení do 35 let věku je tak nyní reálně výrazně omezena," vysvětlil náměstek pro bydlení Jiří Oliva, proč navrhují zvýšit věkový limit potenciálních zájemců o startovací byt z 35 na 40 let. „Umožníme tak ucházet se o startovací byty i lidem starším, avšak z hlediska cílové skupiny startovacích bytů, jak je tato kategorie vymezena v Pravidlech pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, stále potřebným. Takto město aktivně podpoří stále ještě mladé rodiny, v jejichž prospěch byla kategorie startovacích bytů zavedena, avšak za jiných, dosti odlišných podmínek trhu bydlení v ČR," dodal.

Město momentálně disponuje 142 startovacími byty. V červenci bude zveřejněna nabídka pronájmu 16 zcela nových startovacích bytů v dokončované novostavbě bytového domu na ulici Bratislavská 51, současně s tím bude možno se hlásit na několik stávajících startovacích bytů, které se v současné době uvolňují. V případě schválení navrhované změny Pravidel pronájmu se na tyto byty budou moci již hlásit zájemci do 40 let věku.