Strategie bydlení Brna stojí na několika pilířích. Jsou jimi družstevní a spolkové bydlení, bytové domy postavené na základě koncese i vlastní výstavba města

Podpora družstevního a spolkového bydlení, výstavba v režimu koncese a vlastní stavební činnost města. To jsou do roku 2024 nejdůležitější pilíře akčního plánu v rámci dlouhodobé strategie bydlení města Brna.

Družstevní bydlení

Pilotní městský projekt dostupného družstevního bydlení, kdy budou stavět družstva bez zisku za nákladové ceny, je jedním z hlavních nástrojů snahy o zásadní zlepšení dostupnosti bydlení v Brně. „Aplikujeme vídeňský model, kde za 80 let vybudovali 200 000 družstevních bytů. Město připravuje šest lokalit pro více než 1 600 družstevních bytů, přičemž v pěti z nich již probíhají projekční práce. Na Kamenném vrchu půjde o 320 bytů, na Francouzské jich má být 90, v lokalitě V Aleji pak dalších 33 a v Přízřenicích 323, zatímco na Rumišti postavíme 228 bytů. Šestou lokalitou jsou Černovice, Na Kaménkách pro 600 družstevních bytů," připomněl 3. náměstek primátorky Jiří Oliva.

Spolkové bydlení

„Baugruppe, jak se v německy mluvících zemích spolkové bydlení označuje, je další z modelů bytové výstavby, kdy staví jiný subjekt než developer, a byty jsou tak pořízeny za nákladové ceny bez podnikatelské marže. Pro první pilotní projekt spolkového bydlení běží lhůta pro podávání přihlášek zájemců. Na rozdíl od družstevního bydlení, u něhož družstevníci přijdou takzvaně k hotovému, neboť město a družstva zajistí vše od projektu, povolení, úvěru až po výstavbu, tak pro baugruppe město poskytuje jen pozemek, na kterém zřídí pro spolek zájemců právo stavby. A právě tyto subjekty si budovy samy vyprojektují a postaví," vysvětlil Jiří Oliva.

Výstavba dostupného bydlení soukromníkem na základě koncese

Smyslem projektu je výstavba bytových domů, ve kterých je nájemné přibližně o pětinu nižší, než je na trhu běžné. „Výstavba je realizována ze soukromých financí, bez nároku na rozpočet města Brna, ale konkrétní nájemníky by vybíralo město Brno. V současnosti se připravuje zadání koncesního řízení pro Západní bránu ve Starém Lískovci pro zhruba 250 bytů. I tento model přebíráme jako osvědčený z Vídně," uvedl náměstek Oliva.

Výstavba městských bytů

Za poslední dva roky zkolaudovalo Brno více než 250 městských bytů, z nich většina je určena jako zvýhodněné nájemní bydlení pro mladé rodiny, dále seniory, samoživitelky, hendikepované a sociálně slabé (Dukelská 9 bytů, Mostecká 20 bytů, Vojtova 116 bytů, Valchařská 15 bytů, Podnásepní 23 bytů, Cejl 36 bytů, Křenová 7 bytů, Plynárenská 15 bytů, Pod Nemocnicí 16 bytů, Vlhká 17 bytů). Další stovky městských bytů jsou ve výstavbě nebo v projektové přípravě (Bedřichovická, Vranovská, Křenová, Bratislavská, V Aleji, Vejrostova atd.). „Vyvíjíme snahu o zajištění možnosti financování pro ještě masivnější výstavbu městských bytů," doplnil Jiří Oliva.