Městská podpora sportu: víceúčelová hala, závodní čtyřveslice i účast na mistrovství světa

Tři subjekty, čtyři sportovní projekty - Brno chce podpořit rekonstrukci zázemí fotbalového areálu, pořízení závodní čtyřveslice, účast na mistrovství světa a uspořádání regionálního závodu.

„Budování a provoz kvalitní sportovní infrastruktury je jednou z priorit města stejně jako podpora sportovních aktivit dětí a mládeže. Sport má pro společnost hluboký hodnotový význam, ale i zásadní ekonomický přínos. Prostředky, které Brno investuje do jeho podpory, se vracejí v oblasti sociální, vzdělávání a také v oblasti ekonomické. Přesto není možné, aby byly všechny projekty a akce financovány či spolufinancovány z městského rozpočtu. Vítáme tedy aktivitu sportovních oddílů a klubů, které jsou schopny si zajistit spolufinancování. To je příklad (...) projednávaných žádostí o dotace. Navrhujeme, aby zastupitelé schválili poskytnutí financí třem subjektům," sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Spolek FC Soběšice byl naopak u Národní sportovní agentury úspěšný a získal od ní dotaci na rekonstrukci a rozšíření objektu sportovního zázemí ve svém areálu. Celkové původní náklady investičního projektu jsou 5 584 917 korun včetně DPH, výše dotace z NSA činí 3 909 441 korun, z rozpočtu města Brna je požadována dotace 1 396 000 korun. Zbylé náklady (250 000 korun) bude žadatel hradit z dotace městské části Brno-sever, z vlastních zdrojů pak 29 476 korun a navýšení ceny projektu ve výši 447 369 korun má být hrazeno z dotace Jihomoravského kraje. Rada dnes doporučila zastupitelstvu schválení dotace z rozpočtu města Brna v požadované výši. „Rekonstruovat se bude objekt z roku 1950 s kabinami a sociálním zařízením. Jeho aktuální stav je špatný, jsou zde například trhliny v nosných zdech, částečně strávená střecha, zatéká tam, vlhne zdivo a tvoří se plísně. Zázemí pro sportovce a trenéry a skladový prostor jsou nedostatečné. Účelem projektu je vybudování nového zázemí a navýšení kapacity kabin, včetně nástavby pro mládežnická mužstva FC Soběšice. V nástavbě vzniknou tři šatny, sociální zařízení, místnost pro rozhodčí a místnost pro trenéry," vysvětlil 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Další žádost, jíž se radní zabývali, podal pobočný spolek Veslařský klub Lodní sporty Brno. Za finančního přispění města Brna chce pořídit závodní čtyřveslici, aby mohl poskytnout nejlepším juniorským závodníkům nutné materiálně-technické zázemí, které přispěje k jejich sportovnímu rozvoji. Loď má stát 430 000 korun, radní doporučili zastupitelům souhlasit s dotací z městského rozpočtu ve výši 230 000 korun," řekl radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

O podporu dvou akcí požádal spolek Dragonclub Brno. Na úhradu startovného na mistrovství světa klubových posádek dračích lodí na Floridě může dostat 50 000 korun, na uspořádání regionálního školního závodu dračích lodí pak dalších 30 000 korun. Vše je podmíněno souhlasem zastupitelstva, které dostalo doporučení od rady.