Vodojemy na Špilberku se změní v galerii

Rekonstruovat takzvaný „severní přístavek" a nevyužívanou unikátní technickou památku - vodojemy na Špilberku změnit v originální galerii je společným plánem města Brna a jeho muzea. „Opravou jižního křídla obnova hradu nekončí. Naším úkolem je pečovat o odkaz předků a předat našim potomkům Špilberk v dobrém stavu. A mezitím chceme památku co nejvíce představit současníkům. V rekonstruovaných vodojemech by měla být vytvořena nová expozice předmětů a děl pocházejících převážně ze zrušených městských hřbitovů, veřejných prostranství a budov, z rozsáhlých stavebních asanací i z archeologických výzkumů v Brně," uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Město Brno proto připravuje žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu na projekt „Rekonstrukce NKP Špilberk – vodojemy, severní křídlo" a žádost o dotaci z Fondů EHP na projekt „Rekonstrukce NKP Špilberk – vodojemy". Příprava žádostí byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání konaném 15. dubna 2014, v současnosti je připravuje Rada města Brna.

V „severním přístavku" by následně byly situovány především restaurátorské dílny a sklady. Všechny tyto dílčí projekty by měly vést k celoročnímu zvýšení návštěvnosti hradu.

Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu by měl činit 97 631 tis. Kč v rámci žádosti o dotaci IOP a 32 258 tis. Kč v rámci žádosti o dotaci EHP. Projekty budou kofinancovány ze strany statutárního města Brna.

(tz)