Inspirace západem: Město vyzkouší koncept spolkového bydlení

Další příležitosti k vybudování dostupnějšího bydlení se chce po vzoru západní Evropy chopit i Brno. 

„Spolkové bydlení je v zemích západní Evropy oblíbenou formou výstavby dostupných bytů. Baugruppe, jak se v německy mluvících zemích spolkové bydlení označuje, je další z modelů bytové výstavby, kdy staví jiný subjekt než developer, a tedy byty jsou pořízeny za nákladové ceny, bez marže developerů. A právě první pilotní projekt spolkového bydlení nyní zahajujeme v Brně a otevíráme možnost přihlášek uchazečů o tento projekt.

Na rozdíl od družstevního bydlení, které v Brně také připravujeme, je v baugruppe menší zapojení města a mnohem více práce pro zájemce o tuto formu bydlení. Zatímco u družstevního bydlení, kde město poskytne nejen pozemek, ale zajistí projekt včetně všech povolení, tak u baugruppe město poskytuje jen pozemek, na kterém zřídí pro spolek zájemců právo stavby a spolek si budovu sám vyprojektuje a postaví. To je také důvod, proč zatímco pro družstevní výstavbu chystá město v šesti lokalitách masivní výstavbu, tak baugruppe zatím rozjíždíme v pilotním projektu jen na jedné lokalitě. Chceme zjistit zájem Brňáků o takovou formu výstavby. Pokud bude zájem, tak není problém tímto modelem rozjet výstavbu i v dalších lokalitách," vysvětlil náměstek pro bydlení Jiří Oliva.

Spolkové bydlení spočívá v tom, že město vytipuje vhodný pozemek a nabídne ho k výstavbě. Lidé, kteří o to budou mít zájem a splní stanovená kritéria (věk 18–45 let, trestní bezúhonnost, bez dluhů vůči městu, nevlastnící nemovitost určenou k bydlení apod.), se sdruží ve spolek a vytvoří v souladu s parametry danými městem projekt. Město pak jeden z projektů vybere a spolek na základě smlouvy získá nemovité právo stavby – tedy bude mu umožněno, aby na městském pozemku postavil navržený dům a ten pak po 99 let využíval. Financování stavby i následného provozu domu je plně zodpovědností spolku. Po 99 letech budou vlastnické vztahy vyřešeny v souladu se zákonem. „Vytipovali jsme zatím jeden stavební pozemek, a to v bezprostřední blízkosti připravované nové městské čtvrti Nová Zbrojovka, tedy v lokalitě, která nyní sice nevypadá nijak vábně, ale v blízké budoucnosti se promění ve vyhledávanou lokalitu pro bydlení," dodal Jiří Oliva.

První spolkový dům by mohl vzniknout v proluce Cejl 123. Na tomto pozemku mohou po změně územního plánu vzniknout byty o čisté podlahové ploše 535,5 m2 (pro představu je to například kombinace 6 pětatřicetimetrových garsonek a více než 50metrových 2 + kk). Zastupitelé dnes schválili soutěžní podmínky, podle kterých bude vybrán konkrétní spolek. Hlavní roli bude hrát kvalita návrhu (80 %), která zahrnuje vedle prostorového řešení i otázku trvalé udržitelnosti. Ekonomická stránka projektu bude mít při posuzování porotou vliv ze zbylých 20 %. „Od 15. 4. poběží půlroční lhůta, ve které se zájemci mohou do projektu hlásit – všechny podrobnosti budou uvedeny na webu o městském bydlení www.bydleni.brno.cz," doplnil Jiří Oliva.

Koncept spolkového bydlení v České republice zatím není běžný, na rozdíl od západní Evropy, kde jej znají pod názvem baugruppe. Funguje například v Berlíně, Hamburku, Freiburgu, kromě Německa také třeba ve Švýcarsku nebo v Dánsku.