Město poskytlo Vesně prostory na Údolní, ta tu bude provozovat dětské skupiny pro ukrajinské děti

Zajistit přístup ke vzdělávání ukrajinským dětem, které sem se svými příbuznými utekly před válkou, je jedním z klíčových kroků pro jejich integraci i další rozvoj. U předškolních dětí se jako vhodná forma jeví dětské skupiny. K jejich zřízení poskytlo město prostory Ženskému vzdělávacímu ústavu, mezi lidmi známému jako spolek Vesna.

„Vesna se v posledním měsíci přirozeně vyprofilovala jako ukrajinský hub, místo, kde se potkává nabídka a poptávka pomoci. Díky zapálení organizátorů a nezištné pomoci mnoha dobrovolníků i dárců se podařilo vytvořit funkční prostor, ve kterém se předávají nejen materiální věci jako oblečení nebo vybavení domácnosti, ale taky potřebné informace. Mám plnou důvěru v to, že i dětské skupiny budou fungovat takto efektivně a ke spokojenosti všech zúčastněných," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Město Ženskému vzdělávacímu ústavu předalo do užívání prostory na Údolní 10. „Materiální pomoc bude Vesna dál poskytovat na zavedeném místě u Moravské galerie, tu konzultační část přesune sem. Kromě dětských skupin a případně dalších vzdělávacích aktivit tu tedy bude k dispozici například terapeutická pomoc. Vesna chce přitom spolupracovat s pedagožkami, terapeutkami nebo třeba logopedkami, které sem uprchly z Ukrajiny," upřesnil náměstek Jiří Oliva a doplnil: „Ženský vzdělávací spolek Vesna má více než stopadesátiletou tradici a jsme rádi, že můžeme být nápomocni jeho obrodě. Díky úsilí především paní Kamily Zlatuškové se podařilo Vesnu opět probudit k životu. Z osobností, které se do této iniciativy zapojily, bych chtěl jmenovat například paní Magdu Vašáryovou, která je předsedkyní slovenského spolku Živena, což je sesterský spolek české Vesny, a paní Vašáryová nově zasedla ve správní radě znovuobnovené Vesny. Nyní se spolek věnuje intenzivně především pomoci ukrajinským dětem. A právě na Údolní ulici bude Vesna provozovat dětské skupiny pro předškolní ukrajinské děti, což jsme na dnešní mimořádné radě města rádi schválili a zároveň jsme ještě dnes prostory Vesně předali."

(mmb)