Senioři na Lesné získají vylepšený domov

Stavební úpravy, jako jsou nové rampy a lávky, přesun dřevěného altánu nebo úprava polohy vjezdové brány, vylepší v nejbližší době Domov pro seniory Okružní. 

„Stavební úpravy Domova pro seniory Okružní na Lesné vyjdou podle nabídkové ceny na přibližně 9,1 milionu korun bez DPH. Veškeré práce jsou navrženy tak, aby byly dodrženy požárně-bezpečnostní předpisy pro pravou lůžkovou část objektu v 1. nadzemním podlaží. Úpravami projde konstrukce zábradlí balkonu, nová bude rampa a lávka umožňující evakuaci ležících klientů například v případě požáru. Přesune se dřevěný altán a upraví se také poloha vjezdu do areálu. Cílem je udělat na nemovitosti takové stavební práce, aby ji mohli senioři i nadále komfortně využívat a zároveň aby splňovala veškeré legislativní požadavky na zařízení podobného typu," uvedl radní pro oblast investic David Grund.

Díky stavebním úpravám se výrazně zjednoduší případná evakuace klientů domova pro seniory s omezenou schopností pohybu. Ty bude možné pohodlněji vyvézt mimo budovu i s jejich postelemi. Umožní to i odstranění stávajících dveří, oken a části parapetního zdiva, díky čemuž bude možné rozšířit průchod k nové rampě tak, aby se zde dalo vytočit i s postelí. Pětičlenná komise na základě hodnocení nabídek doporučila vybrat jako zhotovitele prací společnost Moravanská stavební unie. Rada města Brna dnes toto doporučení vyslyšela. Na veškeré práce má zhotovitel půl roku a předpokládá se, že je stihne zahájit ještě letos.