Telemedicína je cestou k budoucnosti. Brno iniciovalo vznik memoranda o spolupráci pro elektronizaci zdravotnictví

Brno se jako jeden z hlavních iniciátorů připojí k Memorandu o spolupráci pro elektronizaci zdravotnictví a telemedicínu. 

„Telemedicína je obor, který se dynamicky rozvíjí. V České republice od roku 2003 vznikají pracoviště zabývající se elektronizací zdravotnictví. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně například využívá aplikaci Ordinace bez hranic. Příkladem dobré praxe je také pilotní projekt chytrých náramků Neurosmart, které monitorují děti s epilepsií a také pacienty s Alzheimerovou chorobou. V Brně telemedicínu podporujeme už od roku 2019 a jsem rád, že díky naší iniciativě se nyní bude rozvíjet na opravdu špičkové úrovni," řekl 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Dokument spojuje 19 zúčastněných stran, které budou v následujících 10 letech spolupracovat v oblasti elektronizace zdravotnictví a telemedicíny. K memorandu se kromě Brna připojí Jihomoravský kraj, Ministerstvo zdravotnictví, brněnské nemocnice a univerzity včetně svých špičkových vědeckých pracovišť. Součástí jsou i zástupci zdravotních pojišťoven a Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Tyto instituce budou spolupracovat na rozvoji elektronických nástrojů, které rozšíří přístupnost zdravotnických služeb. Díky memorandu vznikne expertní skupina odborníků složená z představitelů zúčastněných stran.

Telemedicína se zabývá dálkovým přenosem lékařských informací. Díky vzdálenému připojení například pomocí videa, e-mailu, aplikací na chytrém telefonu a jiných bezdrátových nástrojů může lékař poskytovat své služby, i když pacient zůstává v pohodlí domova. Jedná se o konzultace či sledování stavu chronicky nemocných na dálku. Nejčastěji se do lékařských ordinací přenáší informace o tlaku, tepu či tělesné teplotě pacienta. Systém domácího monitoringu snižuje frekvenci návštěv lékaře a zároveň je zachováno bezpečí pro nemocné, protože důležité informace jsou stále sledovány. Dále se tento typ medicíny využívá pro prevenci chorob nebo také ke kooperaci expertních lékařů na velké vzdálenosti často v oblastech, kde je nedostatek lékařské péče.

„Chtěli bychom tento trend maximálně podpořit. Jak jsme všichni zjistili v období lockdownu, mnoho situací bychom mohli řešit z domu. Moderní doba si žádá moderní řešení a technologie nám dovolují inovovat i přístup k lékařské péči. Různé typy přenosných senzorů mohou výrazně zlepšit život lidem s epilepsií nebo Parkinsonovou nemocí, těmto otázkám se bude expertní tým věnovat. Město Brno v tomto odvětví také připravuje otevření Národního dohledového centra telemedicíny, které bude součástí sociálně-zdravotního komplexu na Červeném kopci," doplnil Petr Hladík.

Slavnostní podpis memoranda proběhne za účasti všech stran 14. září 2021 v Primátorských saloncích na Staré radnici v Brně.