Průběh letošní topné sezony

Topná sezona 2020/2021 se historicky sice zařadí k těm delším, na rekord to však stačit nebude. Topit začaly Teplárny Brno v pátek 25. září 2020 a teplo proudilo do radiátorů bez přerušení až do 31. května 2021, tedy celkem 249 dnů. Svou délkou byla ale sezona 20/21 stejně dlouhá jako sezona 2019/2020.

Za více než osm měsíců sezony 20/21 prodaly Teplárny Brno svým zákazníkům 3,5 mil. GJ tepla, což je o 10 % meziročně více. „Největší podíl na tomto meziročním nárůstu mělo zejména mimořádně chladné jaro 2021, které bylo dokonce nejchladnějším jarem od roku 1996," uvedl generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon. Období říjen 2020 – květen 2021 bylo s průměrnou teplotou +5,5 °C z pohledu posledních pěti let spíše chladnější, ale srovnatelné vůči dlouhodobému průměru posledních třiceti let.

Vývoj prodeje tepla byl odlišný v jednotlivých zákaznických segmentech. Důvodem byla opatření spojená s vyhlášeným nouzovým stavem, kdy se v nejvíce dotčených oblastech, jako jsou například hotely, spotřeby tepla meziročně snížily v některých případech i o více než 30 procent. Naproti tomu spotřeby tepla domácností se meziročně zvýšily v průměru o 12 %.

I přes tento nárůst spotřeby u domácností předpokládáme stabilní vývoj nákladů na vytápění s odchylkami v řádu stokorun za rok. Pozitivním faktorem v tomto ohledu je dlouhodobě udržitelná konečná prodejní cena tepla, která je už od roku 2017 na stejné úrovni.