Brno.cz v novém: radní schválili vytvoření nové platformy pro weby města

Nového webu města Brna se již brzy dočkají jeho uživatelé. Nová webová platforma, jejímž prvním spuštěným webem bude brno.cz, její podpora i možný následný rozvoj vyjdou na necelých 21 milionů bez DPH.

„Předmětem této veřejné zakázky bylo vytvoření a provoz platformy pro weby města Brna včetně jejich provozu, podpory a údržby, případně i rozvoj této platformy. Jako první se obnovy dočká web www.brno.cz, kde nejen Brňané hledají důležité informace. Věřím, že užívání webu tak pro ně bude mnohem komfortnější," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Tento nový městský web by měl být spuštěn do 285 dní od podpisu smlouvy. Snahou také je, aby webová platforma byla atraktivní i pro městské příspěvkové organizace, městské firmy a městské části, které by ji mohly využívat.

„Cílem není jen vytvořit nový web www.brno.cz. Chceme navrhnout, vytvořit a provozovat takovou platformu, která zadavateli umožní spravovat více než 100 webů, jež na ni budou průběžně přemístěny. Naším cílem je motivovat městské části, městské firmy a příspěvkové organizace, aby využívaly jednotný systém. Tento krok zvýší efektivitu města a zároveň přinese větší komfort pro naše občany," vysvětlil náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

„Od vytvoření jednotné platformy pro weby města očekáváme dlouhodobé řešení s možností následného snadného rozvoje bez zbytečných nákladů. Nová platforma přinese větší spolehlivost, menší chybovost a rychlejší odezvu veřejné i administrační části platformy a webů. Novinkou bude také lepší uživatelská podpora. Vše má za cíl jediné – komfort a spokojenost návštěvníků jednotlivých webů na platformě," doplnil zastupitel pro oblast informačních technologií Ondřej Kotas.

Finální nabídku do výběrového řízení dodali čtyři účastníci. Nabídková cena tvořila 30 % váhy hodnoticích kritérií, stejnou váhu měla odborná úroveň obdržených nabídek, 15 % rizika a 15 % vlastnosti a schopnosti projektového manažera, zbývajících 10 % pak neslo kritérium pokročilého řešení. Veškerá hodnocení byla stejně jako zakázka samotná zveřejněna prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Radní dnes na základě závěru hodnoticí komise vybrali k uzavření smlouvy společnost KONSORCIUM ASSECO a schválili uzavření smlouvy s touto společností ve výši 20 975 000 korun bez DPH.