Socha Odvahy nese moravský znak

Vyvěšením moravského znaku na soše Odvahy na Moravském náměstí připomíná Brno událost Sčítání 2021. To oficiálně začalo v sobotu 27. března a potrvá do 9. dubna. Poprvé lze formuláře vyplnit online.

Připomenout, že Morava byla jednou z historických zemí Koruny české a dodnes je důležitou a prosperující součástí České republiky, má za cíl moravský znak, který je až do 27. dubna umístěn na soše Odvahy, resp. Jošta Moravského na Moravském náměstí.

„V souvislosti se Sčítáním 2021 chceme podpořit ty, kteří se cítí být Moravany. Já sám se k této národnosti hlásím zcela přirozeně a hrdě, dokonce jsem ji měl uvedenou i na školních vysvědčeních. Považuji za nutné podpořit myšlenku moravské národnosti, a to zásadně ve smyslu patriotismu, nikoliv separatismu," uvedl radní pro oblast kultury Marek Fišer.

S umístěním moravského znaku na sochu souhlasil i její autor Jaroslav Róna.