Brněnské školy a další organizace dostanou finance na vzdělávací a mezinárodní aktivity

Na aktivity pro rozvoj a vzdělávání dětí a mládeže přispěje město částkou vyšší než 2,8 milionu korun. „Mladého člověka je důležité vzdělávat nejen ve škole, ale i mimo ni, aby si osvojil morální vzory, jazykové schopnosti a další dovednosti. Ty se mu budou hodit pro další studium na střední nebo vysoké škole a v dalším životě. Jsem ráda, že podporujeme střediska volného času, mezinárodní projekt Cena vévody z Edinburghu nebo Masarykovu univerzitu. Ta pořádá pro žáky základních škol populárně-vědecké kurzy ve vědeckém výukovém centru Bioskop," uvedla primátorka Markéta Vaňková.

Od roku 2017 se žáci brněnských škol mohou zapojit do projektu Cena vévody z Edinburghu. „Ve svém volném čase mohou děti a mládež rozvíjet svůj talent v nejrůznějších oborech, zvyšovat své sportovní dovednosti, zapojit se do dobrovolnických akcí při práci s dětmi a seniory nebo absolvovat dobrodružné expedice. Program může mladým lidem pomoci k přijetí na střední či vysoké školy a posléze může nastartovat i jejich profesní kariéru. V letošním roce pošleme 180 tisíc korun čtyřem gymnáziím a jednomu spolku, aby se mohly do projektu zapojit. Dalších 459 tisíc korun poputuje na šest brněnských základních škol," přiblížil radní pro oblast školství Jaroslav Suchý.

Výše zmíněný projekt Masarykovy univerzity chtějí radní podpořit částkou 300 tisíc korun. Peníze poslouží na nákup materiálu, výukové pomůcky nebo doplnění vybavení a přístrojů.

Dalšími institucemi, které se starají o rozvoj dětí, jsou střediska volného času. Celkem 1,9 milionu korun si rozdělí Lužánky – středisko volného času a Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání. Příspěvek na provoz pro první jmenovanou organizaci činí 1,45 milionu korun, pro Lipku je to 450 tisíc korun.