Radnice otevřela pokladny pro poplatky za odpad

Magistrát města Brna již zahájil výběr místního poplatku za komunální odpad. Dne 3. 3. 2014 byly otevřeny pokladny pro výběr poplatku za komunální odpad v přízemí budovy Magistrátu města Brna na Malinovského náměstí 3, které budou v provozu až do uplynutí lhůty splatnosti poplatku. Tímto krokem vychází správce poplatku vstříc občanům, kteří tradičně čekají na placení poplatku za komunální odpad na těchto pokladních místech.

Pro řešení složitějších úkonů doporučujeme navštívit stálé pracoviště Oddělení správy poplatku za komunální odpad, Odbor životního prostředí, na ulici Šumavská 33, budova A, 9. patro, kde se mohou pracovníci správce poplatku věnovat občanům v plné šíři. Na tomto pracovišti jsou občanům k dispozici rovněž pokladny pro výběr poplatku za komunální odpad, a to celoročně.

Na všech pokladnách pro výběr poplatku za komunální odpad je možno platit pouze v hotovosti, platba prostřednictvím platební karty není možná. Výše poplatku na poplatníka a kalendářní rok 2014 činí 670,- Kč, jeho splatnost je nejpozději do 31. 5. 2014.

Ke dni 3. 3. 2014 již poplatek zaplatilo 17 910 osob z celkového počtu 387 000 poplatníků (z celkového počtu poplatníků je odečten počet osvobozených poplatníků). K dnešnímu dni bylo vybráno na úhradu poplatku celkem 12 milionů Kč. Tato částka tvoří 5 % z celkové částky 259 mil. Kč, předpokládané v příjmové části rozpočtu města pro letošní rok.

Pokladnami prošlo 47 % této částky (5,7 mil. Kč), bankovními převody z účtů 50 % plateb (5,9 mil. Kč), poštovními poukázkami poplatníci zaslali 3% plateb (0,4 mil. Kč).

Skupiny poplatníků, podmínky osvobození od poplatku, ohlašovací povinnost, znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2012, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 12/2013, a další podrobné informace o poplatku najdete na našich stránkách http://www.brno.cz/odpady. (tz)

Pokladní hodiny:
Po: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.
Út: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.30 hod.
St: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.
Čt: 8.00 – 12.00 a 13.00 – 14.00 hod.
Pá: 8.00 – 12.00 hod.

(tz)