Organizace DROM získá darem notebooky určené pro on-line vzdělávání

Pět notebooků k zapůjčení dětem, které nemají k této technice přístup a jsou ochotné vzdělávat se on-line, poskytne příspěvková organizace DROM. Romské středisko může přijmout dar pěti notebooků od České asociace streetwork.

„Příspěvková organizace může podle zákona nabýt do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k činnosti, pro kterou byla zřízena. Jednou z možností, jak může majetek získat, je právě dar. Ten může přijmout jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele, což je v tomto případě město. Rada města Brna s přijetím daru souhlasila, protože věříme, že zvláště v této náročné době, kdy převažuje on-line výuka, se notebooky budou klientům organizace hodit. Je nutné podporovat ve vzdělávání zejména děti, které vyrůstají v prostředí, jež jim neposkytuje stejné možnosti, jako má většina ostatních, a přesto mají o svůj rozvoj zájem," řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Radní tak souhlasili s přijetím daru ve formě pěti notebooků. Ty organizaci DROM nabídla Česká asociace streetwork. „Notebooky jsou součástí projektu Podpora vzdělávání dětí ohrožených sociálním vyloučením v době pandemie covid-19, který financuje Nadace České spořitelny. Pandemie po celý rok zasahovala do nejrůznějších oblastí lidského života a vzdělávání nebylo výjimkou. Přístup k němu měly ztížený všechny děti, ale ještě se prohloubily rozdíly mezi podmínkami dětí, které jsou přímo ohrožené sociálním vyloučením, a těch ostatních. Tento projekt pomáhá rozdíly opět zmenšovat," dodal náměstek primátorky Robert Kerndl.