Rada města Brna schválila snížení odměn pro členy představenstev a dozorčích rad městských společností o 5 %

Rada města Brna schválila snížení odměn členů představenstev a dozorčích rad společností, které jsou součástí Koncernu Brno, o 5 %.

„Očekávaný ekonomický propad se promítá i do hospodaření městských společností, které jsou sdruženy v koncernu. Jak jsme již dříve avizovali, bude v příštím roce členům představenstev a dozorčích rad snížena odměna o 5 %," uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Výše zmiňované opatření se dotýká následujících městských společností: Brněnské komunikace, Dopravní podnik města Brna, Lesy města Brna, Pohřební a hřbitovní služby města Brna, SAKO Brno, STAREZ – SPORT, Teplárny Brno, Technické sítě Brno a Veletrhy Brno.

Počátkem prosince o stejném snížení odměn pro zastupitele a členy výborů a komisí rozhodlo Zastupitelstvo města Brna.