I v roce 2021 nabízí město Brňanům aktualizované dotační programy na podporu zelených střech a využití dešťové vody

Poprvé byly dotační programy na podporu využití srážkové vody a podporu vytváření zelených střech vyhlášeny v květnu 2019. O tom, že dobře a efektivně fungují, svědčí narůstající počet žadatelů i jejich spokojenost.

„Oběma programy, které reagují na současné změny klimatu, na současné trendy v oblasti ochrany životního prostředí, a hlavně také na poptávku Brňanů, město efektivně rozvíjí systém dotační podpory environmentálních projektů. Na podporu využití srážkové vody v roce 2019 Odbor životního prostředí přijal a schválil 19 žádostí a vyplaceno bylo 307 tisíc Kč, v roce 2020 bylo vyplaceno 822 tisíc Kč 45 žadatelům. Co se týká podpory vytváření zelených střech, v roce 2019 na ni město vyčlenilo 19,5 milionu a letos 19 milionů. Loni možnosti využilo 105 zájemců a na území města tak vzniklo 22 nových zelených střech. Letos bylo uděleno dalších 99 příslibů za 17 494 000 a dokončit se podařilo 72 projektů," uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Aktualizované znění obou dotačních programů schválila Rada města Brna i na rok 2021.

„Pro rok 2021 je z rozpočtu města Brna na program ‚Podpora využití srážkové vody' alokován 1 000 000 Kč. V dotačním programu ‚Podpora vytváření zelených střech', na který je pro rok 2021 opět alokováno 19 milionů Kč, byla v návaznosti na dotazy žadatelů doplněna dvě kritéria. První z nich specifikuje, že účelem programu je podpora vzniku nových zelených střech, a ne například dosázení nové vegetace do funkční zelené střechy jen z estetických důvodů. Druhé kritérium má přispět k transparentnosti, tedy v případě, že žadatel čerpá i další dotace, nemá součet poskytnutých dotací přesáhnout celkovou výslednou cenu zelené střechy," doplnil Petr Hladík.

Výzvy k podávání žádostí o dotace budou otevřeny od 1. února a ukončeny k 31. říjnu 2021, přičemž jednotlivé žádosti budou posuzovány kontinuálně. V obou případech platí podmínka místa realizace projektu na území města Brna.

Více informací lze získat na stránkách www.ekodotace.brno.cz  a také na www.priprav.brno.cz, kde jsou i další způsoby, jakými se občané nebo firmy mohou zapojit do ochrany klimatu a snižování emisí.