Oprava ul. M. Horákové začne v březnu

Jedna z největších dopravních investic letošního a příštího roku – oprava ulice Milady Horákové bude zahájena v měsíci březnu. Stavbu město Brno předalo zhotoviteli v pondělí 3. března 2014. Od poloviny měsíce dojde ze strany dopravního podniku ke změnám v provozu linek MHD. Informace o nich je nutné sledovat jak na webových stránkách www.dpmb.cz, tak na zastávkách dotčených linek. Objízdné trasy budou řešeny v rámci dopravního značení.

Rekonstrukci ulice Milady Horákové schválila Rada města Brna ve středu 29. ledna 2014 s celkovou investicí ve výši 235 mil. Kč. Jedná se o kompletní opravu celého úseku od Koliště až po ul. Durďákovu. V rámci investice dojde k rekonstrukci kanalizačních přípojek, tramvajových a drážních objektů včetně kolejiště, vozovky a chodníků a celkové vodohospodářské sítě. Vše bude hotové v červnu 2015.

Zhotovitelem rekonstrukce jsou společnosti FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., a Dopravní stavby Brno, s.r.o., respektive účastníci „Sdružení Milady Horákové – FIRESTA + DS Brno". 

Cena díla dle jednotlivých staveb (bez DPH):

Vodohospodářské objekty celkem 85.264.431,92 Kč

Komunikační objekty celkem 32.890.963,83 Kč

Drážní objekty celkem 64.359.401,47 Kč

Ostatní rozpočtové náklady 12.373.959,76 Kč

(tz)