Lidé přispěli do sbírky Koláč pro hospic 2020 rekordní částkou 1 267 547 korun

Diecézní charita Brno pořádala dne 7. října 2020 sbírku a osvětovou akci Koláč pro hospic. Devatenáctého ročníku se zúčastnily všechny oblastní Charity v celé brněnské diecézi. Letos do charitních kasiček, platbou přes platební bránu Pays nebo příspěvkem na sbírkový účet dárci věnovali do sbírky Koláč pro hospic 1 267 547 korun. Výtěžek ze sbírky vzrostl o 158 462 korun oproti loňskému roku. Dárce Charita odměnila 4 tisíci koláči nebo speciálním video-receptem od přední amatérské pekařky Petry Burianové. Získané peníze Charita využije na rozvoj hospicové péče, nákup zdravotnického materiálu a léčiv.

Přímo v Brně darovali lidé na péči o nevyléčitelně nemocné a umírající 349 600 korun. Bylo to nejvíce z celé brněnské diecéze. Nejčastěji Brňané vhazovali do kasičky dvacetikorunovou minci. Peníze použije Domácí hospic sv. Lucie v Brně na rozvoj svých služeb. Už třetím rokem mohou lidé přispět také pomocí bezkontaktních platebních terminálů. Nejvíce této možnosti využili právě dárci v Brně.

Posláním domácí hospicové péče je doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně mohli důstojně projít touto životní etapou. „Velmi si vážíme podpory a příspěvků věnovaných sbírce Koláč pro hospic a všem lidem srdečně děkujeme. Tato tradiční akce je pro nás i potvrzením toho, že roste zájem o domácí hospicové služby, které Charita poskytuje umírajícím v celém Jihomoravském kraji a části Vysočiny," vysvětlil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Charitní hospicovou péči podporují i soukromé firmy a společnosti formou darovací smlouvy nebo firemního dobrovolnictví. Diecézní charita Brno proto děkuje všem firmám, společnostem, institucím a dobrovolníkům, kteří jí věnují svoje prostředky a energii.

Podpořit Domácí hospicovou péči mohou lidé i nadále, a to online platbou přímo na webu www.kolacprohospic.cz.  Online dárci získají jako poděkování za příspěvek video-recept od vítězky soutěže Peče celá země Petry Burianové. Virtuální koláč nabídne veřejnosti Charita až do konce října 2020.

O Diecézní charitě Brno

Diecézní charita Brno je církevní nezisková organizace, která ročně pomůže 58 tisícům lidí v nouzi na celém území Jihomoravského kraje a části Kraje Vysočina. Znovuobnovena byla v únoru roku 1992 brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cikrlem. Navázala tak na dřívější práci Charity, která na území brněnské diecéze působila od roku 1922 do jejího zrušení v roce 1959. Přes pětadvacet let vyvíjí činnost především v oblasti sociální a zdravotní péče, humanitární pomoci či ochrany a podpory lidských práv a svobod. Pomáhá seniorům, lidem bez přístřeší, rodinám a ohroženým matkám, lidem s mentálním postižením a autismem, sociálně znevýhodněným i dalším osobám v nouzi. V Brně a v dalších oblastech nabízí mimo jiné například pečovatelské a ošetřovatelské služby, chráněná bydlení, denní centra a stacionáře.