Druhý díl brněnských dějin mapuje středověk

Archiv města Brna vydává Dějiny Brna 2 s podtitulem Středověké město. Kniha je druhým svazkem sedmidílného edičního projektu k dějinám města Brna, které zpracovává kolektiv autorů z Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Archivu města Brna a Historického ústavu AV ČR ve spolupráci s řadou odborných brněnských institucí a pracovišť.

Svazek „Dějiny Brna 2. Středověké město", jehož redaktorem je Libor Jan, pojednává o vzniku města, jeho vývoji jako knížecího sídla a o jeho proměně v důležité moravské centrum od doby přemyslovské a lucemburské přes období husitských válek a vlády Jiřího z Poděbrad až ke sklonku věku jagellonského.

Život středověkého města je v knize vylíčen z hlediska městské správy, soudnictví a hospodaření, zobrazen je i všední život bohatých a chudých obyvatel, jejich rodinné vztahy, způsoby obživy či duchovní život. Nedílnou součástí vyprávění je také topografie města, stavební vývoj, malířství i sochařství. „Věřím, že i druhá pečlivě a profesionálně vytvořená publikace vzbudí zájem čtenářů z řad odborníků i laiků," uvedl primátor města Brna Roman Onderka.

Kniha má 1158 stran, je opět vybavena seznamem autorů, literatury, pramenů, věcným i jmenným rejstříkem, množstvím mapových a výtvarných vyobrazení a bohatou barevnou fotografickou přílohou.

Publikaci, která vyšla v nákladu 3000 výtisků, je možné zakoupit v Archivu města Brna (na Dominikánském nám. 1 či na Přední 2), případně objednat tamtéž na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Cena svazku v Archivu města Brna činí 645,- Kč. Knihu prodávají i některá brněnská knihkupectví, v nichž je prodejní cena rozdílná.

První svazek dějin, věnovaný přírodním poměrům, prehistorii a rané historii městského prostoru zkoumaným především prostřednictvím archeologických pramenů, vyšel v únoru 2012.

Cílem celého projektu je zasadit bohaté brněnské dějiny do širšího kontextu dějin Moravy i středoevropského prostoru a zpracovat je podle současných představ o funkci a metodách historiografie. Vedle chronologicky řazených důležitých dějinných událostí je zde proto důraz kladen na zachycení každodenního života obyvatel města i fungování městského organismu jako celku.

(tz)