Bývalé kanceláře zaplnila lůžka pro pacienty

Úrazová nemocnice otevřela novou jednotku traumatologického oddělení. V prostorech po bývalých kancelářích v sedmém podlaží nyní čeká 26 lůžek a potřebné zázemí pro pacienty i personál.

„Celkové náklady na realizaci akce byly 19 mil. 576 tis. Kč, z čehož město Brno, jako zřizovatel nemocnice, poskytlo zdroje ve výši 19 mil. korun," uvedl primátor statutárního města Roman Onderka.

Do nově zrekonstruovaných prostor v 7. NP bude od měsíce února přesunuta současná traumatologická lůžková jednotka č. 5. Součástí celé akce byla také částečná rekonstrukce 3. nadzemního podlaží téže budovy. Bývalá vyšetřovna a pracovna se proměnily po částečné rekonstrukci na dva třílůžkové pokoje se společným sociálním zázemím a jeden jednolůžkový pokoj s vlastním sociálním zázemím. V nově rozšířeném 3. NP vzniknou odpovídající prostory pro vytvoření Oddělení rehabilitace a poúrazových stavů s kapacitou 30 lůžek.

„Úspěšně dokončená akce řeší v souladu s Generelem Úrazové nemocnice v Brně restrukturalizaci lůžkového fondu a vytvoření potřebné kapacity pro provádění následné rehabilitační péče. Nemocnice realizováním této akce vytvořila podmínky pro zajištění dohodnuté péče dle smluvních ujednání se zdravotními pojišťovnami a platnými právními předpisy," doplnil ředitel Úrazové nemocnice v Brně Karel Doležal.

Od roku 2009 bylo investováno na stavebních pracích v Úrazové nemocnici přes 67 mil. Kč.

(sal)