Město přispěje na pamětní desku Jana Rajlicha

Odbor kultury Magistrátu města Brna obdržel žádost o poskytnutí dotace na výrobu a instalaci pamětní desky, která bude věnována malíři a grafikovi Janu Rajlichovi. Brněnští radní ji dnes schválili, a to ve výši 70 tisíc korun. Deska má být umístěna na Jiráskově ulici na fasádě budovy s č. p. 212.

„Jan Rajlich byl významnou postavou, která ovlivnila kulturní život v Brně. Působil jako předseda brněnského bienále a za své umělecké a odborné zásluhy dostal mnoho mezinárodních ocenění. Stál také u zrodu Fakulty výtvarných umění v Brně a já vítám iniciativu jeho syna, který chce uctít památku svého otce pamětní deskou. Podporu mu vyjádřily i další instituce – Moravská galerie, Syndikát novinářů jižní Moravy a Unie výtvarných umělců České republiky," uvedl radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Udělenou dotaci lze použít na zaplacení nákladů, které přímo souvisejí s pořízením a umístěním desky. Termín vyúčtování je do konce roku 2020.

Jan Rajlich st. (1920–2016)
Jan Rajlich vystudoval gymnázium v Jindřichově Hradci a Baťovu Školu umění ve Zlíně. Od roku 1950 se usadil v Brně a působil zde nejprve jako malíř a grafik, poté jako grafický designér. Ve světě proslul jako iniciátor a dlouholetý předseda Mezinárodního bienále grafického designu v Brně (1963–1992). Za své organizační, odborné, umělecké a publicisticko-teoretické zásluhy o rozvoj grafického designu a vizuálních komunikací obdržel více než čtyřicet mezinárodních ocenění, několikrát byl například vyznamenán Mezinárodní organizací grafiků ICOGRADA (1972, 1983, 1985, 2002). V roce 1995 obdržel za svou uměleckou tvorbu a přínos ke kulturnímu rozvoji města Cenu města Brna. Působil jako první vedoucí ateliéru vizuálních komunikací na FVU VUT. Publikoval mnoho odborných textů v řadě domácích i zahraničních odborných periodik. Díky Janu Rajlichovi má Brno své pevné místo na mezinárodní mapě grafického designu.