Nová metodika zadávání veřejných zakázek zavádí povinnost průzkumu trhu

Brněnští radní schválili novou Metodiku zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Ta zavádí povinnost provádět u zakázek, jejichž hodnota přesáhne hranici 200 tisíc Kč, průzkum trhu formou otevřené výzvy. Nová metodika dále nařizuje zveřejňovat v registru smluv veškeré objednávky a smlouvy, a nikoli pouze ty, které překročí hranici 50 tisíc Kč.

„Smyslem nové metodiky je v prvé řadě zrušení prostoru pro klientelismus při zadávání zakázek malého rozsahu. Zákon doposud ukládal soutěžit otevřenou výzvou zakázky nad 2 miliony korun v případě dodávek a služeb a zakázky na stavební práce dokonce až od 6 milionů korun. Zakázky nižších hodnot se zadávaly pouze na základě oslovení tří dodavatelů, což ale znamenalo, že se většina firem k veřejným zakázkám malého rozsahu zadávaným městem nikdy nedostala. Zavedením povinnosti zveřejňovat úplně všechny objednávky a smlouvy v centrálním registru chceme zvýšit transparentnost hospodaření. Zatímco aktuálně jsou do registru smluv vkládány pouze zakázky přesahující 50 tisíc korun, nyní budou veřejnosti přístupné všechny smlouvy od koruny výš," uvedl druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Radní zároveň doporučují, aby se schválenou metodikou přiměřeně řídily také městské příspěvkové organizace, zástupci statutárního města Brna v orgánech obchodních společností, ve kterých má město 100% majetkovou účast, a městské části.

Veřejnou zakázkou malého rozsahu je zakázka realizovaná na základě písemné smlouvy mezi zadavatelem, tj. městem Brnem, a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb do maximální hodnoty 2 000 000 Kč bez DPH nebo úplatné provedení stavebních prací do 6 000 000 Kč bez DPH.

Veřejné zakázky nad 200 tisíc Kč budou zveřejňovány na webu zakazky.brno.cz v záložce Veřejné zakázky malého rozsahu.