Lidé nesouhlasí s pronájmem městských pozemků cirkusům

Po celý červen měli obyvatelé Brna možnost odpovědět na anketu, zda souhlasí, nebo nesouhlasí, aby město Brno pronajímalo své pozemky cirkusům s divokými druhy zvířat. V anketě hlasovalo téměř dva tisíce obyvatel a více než 1500 z nich se vyjádřilo pro nesouhlas s pronájmem.

Anketu iniciovalo vedení města Brna, které mělo zájem zjistit názor občanů města. Ti mohli hlasovat prostřednictvím účtu Brno iD nebo osobně na pobočkách Knihovny Jiřího Mahena a Turistického informačního centra města Brna. Hlasovat mohl každý občan města Brna starší 15 let.

V anketě se vyjádřilo celkem 1919 lidí. Pro nesouhlas s pronájmem pozemků města Brna cirkusům s divokými druhy zvířat se vyslovilo 79 % hlasujících (1517 lidí).

„Výsledek ankety slouží vedení města jako podklad pro další jednání s městskými částmi. Na základě pondělního jednání jsme se dohodli na odeslání dopisu, ve kterém vedení městských částí doporučujeme zvážit možnost městské pozemky cirkusům s divokými druhy zvířat nepronajímat," nastínil další postup druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný.